Arduino ie bluetooth buzzer ötmüyor deger alamıyorum

#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial bluetooth(2, 3); // RX, TX Arduino tarafında.

int esikDegeri = 400; //Gaz eşik değerini belirliyoruz.
int buzzerPin = 10; //Buzzerın takılacağı pin
int deger; //Sensörden okunan değer
void setup() {
bluetooth.begin(9600); //Seri iletişimi başlat. 2 ve 3 numaralı pinler kullanılır.
pinMode(buzzerPin, OUTPUT); //Buzzer pinimizi çıkış olarak ayarlıyoruz.
}
void loop() {

deger = analogRead(A0); //Sensörden analog değer okuyoruz.
Serial.println(deger);//deger’i seri iletişime gönder.
if (deger > esikDegeri) { //Sensörden okunan değer eşik değerinden büyükse çalışır.
digitalWrite(buzzerPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
delay(1000);
} else { //Sensörden okunan değer eşik değerinin altındaysa çalışır.
digitalWrite(buzzerPin, LOW);
}
}

kodum bu mq3 sensör algılıyor ama buzzer ötmüyor ayrıca degerleri de göremiyorum sizce sorun ne lütfen yardımcı olur musunuz