Arduino ile ses sensörüne özel sese karşı duyarlı hale nasıl getiririm

ses sensörüne sadece kendi istediğim sese karşı duyarlı hale nasıl getiririm (örneğin kedi sesi duyduğunda)