Arduino RGB Led Uygulaması - Yalnızca Yeşil Işık Yanıyor

Kodlamamı kontrol ettim bir hata yok. Devremide kitapta verilen komutlara göre yaptım.Ama potansiyometreyi çevirmeme rağmen sadece yeşil ışık yanıyor.
Devremde aşağıdaki link teki fotoğrafta.Nerede yanlış yaptığımı söylerseniz sevinirim

Selamlar.

Hangi kitaptan bakarak yapıyorsunuz acaba?
Kodlarınızı paylaşabilir misiniz?

İyi çalışmalar dilerim. :upside_down_face:

Ben arduino proje setini aldım onun içinden çıkan robotistan kitabından bakıyorum kodlara

` kodlarımı atıyorum,

int potPin = 3; 
int potDeger = 0;


int kirmiziPin = 9;
int yesilPin =10;
int maviPin = 11;


int kirmiziDeger = 0;
int yesilDeger = 0;
int maviDeger = 0;
void setup() {

 pinMode(kirmiziPin, OUTPUT);
 pinMode(yesilPin, OUTPUT);
 pinMode(maviPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 potDeger = analogRead (potPin);

 if (potDeger < 341)
 {
  potDeger = (potDeger * 3) / 4;

  kirmiziDeger = 255 - potDeger;
  yesilDeger = potDeger;
  maviDeger = 0;
 }
 else if (potDeger < 682)
 {
  potDeger = ( (potDeger-341) * 3) / 4;

  kirmiziDeger = 0;
  yesilDeger = 255 - potDeger;
  maviDeger = potDeger;
 }
 else
 {
  potDeger = ( (potDeger-683) * 3) / 4;

  kirmiziDeger = potDeger;
  yesilDeger = 0;
  maviDeger = 255 - potDeger;
 }
 analogWrite(kirmiziPin, 255-kirmiziDeger);
 analogWrite(yesilPin, 255-yesilDeger);
 analogWrite(maviPin, 255-maviDeger);

kodlarım bu şekilde

RGB ledde sıkıntı olabilir mi? Benim de RGB ledimde kırmızı yanmıyordu fakat aynı kodla başka bir ledde çalışıyordu. Sadece yeşil yanmasını mı(kırmızı-mavi yanmıyor) yoksa kırmızı mavide de yeşil yanmasını mı kastediyorsunuz?