ESP32 cam VS ESP32 32s wifi modül

esp32 cam ile esp32 32s wifi modülü camera dışında ne gibi farklılıklar içerir. CAM olan 32s ile aynı performansı gösterir mi