Interneten aldığımız vri değeri başka değişkene gönderme değer gönderme

internet üzerinden aldığım veriyi o veryi arduinodaki bir değişken gönderme get methodu yardım edersenizsevinirim

Biraz daha detaylı açıklarmısınız ve projenin amacı nedir?

şimdi dht22 var projede dht22 web servere sıcaklığını ve nemini gösteriyor ve iki ledim bir sarı bir kırmızı ben sarı ledimde eğer sıcaklığım 20 ila 30 arasındaysa yanma değilse yan komutunu verdim ve kırmızı ledime ise eğer nemim 20 ila 30 arasındaysa yanma değilse yan komutunu verdim ve int t_ilk_deger=10;

int t_son_deger=20;
int h_ilk_deger=10;
int h_son_deger=20;

bu değerleri web serverde değiştirmk istiyorum web serverde 4 tane kutucuk açtım sıcaklık ilk değer sıcaklık son değer nem son değer ve ne ilk değer diye kutucuklar oluşturdum be oradaki sıcaklık sondeğere yazdığımda


 if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
   gvs= request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
   inputParam = PARAM_INPUT_1;
  }

buradaki gvs ye gönderiyor bu stringle atandığı için sayılı değişken giremiyorum ben bu gvs ye giden değeri direkt int t_son_deger=20; göndermesini istiyorum bu sayede t sondeğerim 20 değilde web serverde yazdığım değer gidicek mesela 60 yazdık web serverdekine giden değer ise 60 olucak ve sıcaklığım 24 olduğu için en yüksek değerimm 60 ve web serverde sıcaklık ilk değer var ona mesela 40 yazdık

 
  else if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
   kay = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
   inputParam = PARAM_INPUT_3;
  }

ve buradaki kay a gönderiyor ben bunu t ilk degere göndereceğim ve ledim yanmış olucak çükü en düşük değerim 4 en büyük değerim 40 ila 60 olucak nem de aynısı kodumda aşağıda var


#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <Hash.h>
#include <Arduino.h>
#ifdef ESP32
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#else
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESPAsyncTCP.h>
#endif
#include <ESPAsyncWebServer.h>

int led1=D0;
int led2=D4;
 

 
int t_ilk_deger=10;
int t_son_deger=20;
int h_ilk_deger=10;
int h_son_deger=20;
AsyncWebServer server(80);
unsigned long previousMillis = 0;
 const long interval = 10000; 
// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
const char* ssid = "huysuzveuzun";
const char* password = "Mahmut3671751";

#define DHTTYPE DHT22 
const int DHTPin = D2;
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
const char* PARAM_INPUT_1 = " sicaklik son deger";
const char* PARAM_INPUT_2 = "nem son deger";
const char* PARAM_INPUT_3 = "sicaklik ilk deger";
const char* PARAM_INPUT_4 = "nem ilk deger";float t = 0.0;
float h = 0.0;


// HTML web page to handle 3 input fields (input1, input2, input3)
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html><head>

<meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" crossorigin="anonymous">
 <style>
  html {
   font-family: Arial;
   display: inline-block;
   margin: 0px auto;
   text-align: center;
  }
  h2 { font-size: 3.0rem; }
  p { font-size: 3.0rem; }
  .units { font-size: 1.2rem; }
  .dht-labels{
   font-size: 1.5rem;
   vertical-align:middle;
   padding-bottom: 15px;
  }

Sıcaklık & Nem Kontrol Sistemi

Sıcaklık %TEMPERATURE% °C

Nem %HUMIDITY% %

ESP Input Form sicaklik son deger:
nem son deger:
sicaklik ilk deger:
nem ilk deger:
)rawliteral";

void notFound(AsyncWebServerRequest *request) {
request->send(404, “text/plain”, “Not found”);
}
String processor(const String& var){
//Serial.println(var);
if(var == “TEMPERATURE”){
return String(t);
}
else if(var == “HUMIDITY”){
return String(h);
}
return String();
}

void setup() {

pinMode(led1,OUTPUT);
pinMode(led2,OUTPUT);

Serial.println(F("=BAŞLIYOR="));

Serial.begin(115200);
dht.begin();
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Serial.println(“WiFi Failed!”);
return;
}
Serial.println();
Serial.pri

nt("IP Address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());

// Send web page with input fields to client
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, “text/html”, index_html);
});
server.on("/temperature", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, “text/plain”, String(t).c_str());
});
server.on("/humidity", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, “text/plain”, String(h).c_str());
});
// Send a GET request to <ESP_IP>/get?input1=
server.on("/get", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
String inputMessage;

String usak;
String inputParam;
String kay;
 String gvs;

// GET input1 value on <ESP_IP>/get?input1=<inputMessage>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1)) {
 gvs= request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
 inputParam = PARAM_INPUT_1;
}

else {
gvs = “No message sent”;
inputParam = “none”;
}

// GET input2 value on <ESP_IP>/get?input2=<inputMessage>
 if (request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
 usak = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
 inputParam = PARAM_INPUT_2;
}

else {
usak = “No message sent”;
inputParam = “none”;
}

 if (request->hasParam(PARAM_INPUT_3)) {
 kay = request->getParam(PARAM_INPUT_3)->value();
 inputParam = PARAM_INPUT_3;
}

else {
kay = “No message sent”;
inputParam = “none”;
}

// GET input2 value on <ESP_IP>/get?input2=<inputMessage>
 if (request->hasParam(PARAM_INPUT_4)) {
 inputMessage = request->getParam(PARAM_INPUT_4)->value();
 inputParam = PARAM_INPUT_4;
}

else {
 inputMessage = "No message sent";
 inputParam = "none";
}
Serial.println(gvs);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field (" 
                 + inputParam + ") with value: " + gvs +
                 "<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");Serial.println(usak);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field (" 
                 + inputParam + ") with value: " + usak +
                 "<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");

Serial.println(kay);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field (" 
                 + inputParam + ") with value: " + kay +
                 "<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");

                 

                 Serial.println( inputMessage);
request->send(200, "text/html", "HTTP GET request sent to your ESP on input field (" 
                 + inputParam + ") with value: " + inputMessage +
                 "<br><a href=\"/\">Return to Home Page</a>");

});
server.onNotFound(notFound);
server.begin();

server.begin();
}
void loop() {

unsigned long currentMillis = millis();
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
// save the last time you updated the DHT values
previousMillis = currentMillis;
// Read temperature as Celsius (the default)
float newT = dht.readTemperature();
// Read temperature as Fahrenheit (isFahrenheit = true)
//float newT = dht.readTemperature(true);
// if temperature read failed, don’t change t value
if (isnan(newT)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
}
else {
t = newT;
Serial.println(t);
}
// Read Humidity
float newH = dht.readHumidity();
// if humidity read failed, don’t change h value
if (isnan(newH)) {
Serial.println(“Failed to read from DHT sensor!”);
}
else {
h = newH;
Serial.println(h);
}
}

if(t>t_ilk_deger && t< t_son_deger)

{
digitalWrite(led1,LOW);
}

else
{
digitalWrite(led1,HIGH);
}

if(h>h_ilk_deg

er && h< h_son_deger)
{

digitalWrite(led2,LOW);

}
else
{
digitalWrite(led2,HIGH);
*
}

delay(2000);

}

Selamlar. :raising_hand_man:t2:

Ben buna şahsen cevap vermek istiyorum fakat sizden bir ricam olacak;

Kodlarınızı daha güzel bir şekilde yazabilir misiniz? HTML ve Arduino kodları birbirine karışmış ve anlamakta zorluk çekiyorum. Anladığım kadarıyla yorum yaparsam, sizi yanıltmış olabilirim, o yüzden bunu çok fazla istemiyorum. :confused:

1 Beğeni

Yani kodla yardımcı olucakmisiniz son bugüne siz html biliyorsanız yapabilirsiniz

Normalde örnek kodlara bakarak insanlara yardımcı olabiliyoruz fakat sizin verdiğiniz kod biraz karışık olduğu için anlayamadığımız yerler var düzenlerseniz seviniriz :grinning_face_with_smiling_eyes:

Mustafa. Ne yazık ki dediklerinden çok bir şey anlaşılmıyor. Lütfen bir şey göndermeden önce ilk kendin oku ve acaba bunu biri anlar mı diye bir düşün. :slight_smile: