LCD ve ledlerin kodlarını birleştirme

Mesafe sensörü belli bir mesafeden engeli algıladığında hem LCD ekranın çalışmasını hemde ledlerin yanmasını istiyorum. Fakat bir türlü kodları birleştiremedim. Çok kısa bir zamanım kaldı.
#define echoPin 13
#define trigPin 12
#define led 11

void setup()
{
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop()
{
int olcum = mesafe();

if(olcum!= 0)
{
 digitalWrite(led, LOW);
 if(olcum < 45)
 {
  digitalWrite(led, HIGH);
 }
 else
 {
  digitalWrite(led, LOW);
 }
}

}
int mesafe()
{
long sure, uzaklik;
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
uzaklik = sure / 58.2;
delay(50);
return uzaklik;
}
bu ledlerin kodları

#include <LiquidCrystal.h>
int trigPin = 7;
int echoPin = 6;
int sure;
int uzaklik;
int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);

void setup() {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin,INPUT);
lcd.begin(16, 2);
}
void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);
sure = pulseIn(echoPin, HIGH, 11600);
uzaklik= sure*0.0345/2;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Uzaklik:”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(uzaklik);
lcd.print(“cm”);
}

buda LCD ekranın kodları. Bana birleştirmemde yardım edebilir misiniz? Çok acil!