Matrix7219 görüntü hk

#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
 
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{
 return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{
 return( (val/16*10) + (val%16) );
}
void setup()
{
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 // Zamanı ayarlamak için aşağıdaki komutu yorumdan çıkarın
 // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
  //setDS3231time(50,15,17,04,22,12,21);
}
 
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
{
 // sets time and date data to DS3231
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
 Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
 Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
 Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
 Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
 Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
 Wire.write(decToBcd(month)); // set month
 Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
 Wire.endTransmission();
}
 
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
{
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
 Wire.endTransmission();
 Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
 // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
 *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
 *minute = bcdToDec(Wire.read());
 *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
 *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
 *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
 *month = bcdToDec(Wire.read());
 *year = bcdToDec(Wire.read());
}
void displayTime()
{
 byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
 // retrieve data from DS3231
 readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
 &year);
 // send it to the serial monitor
 Serial.print(hour, DEC);
 // convert the byte variable to a decimal number when displayed
 Serial.print(":");
 if (minute<10)
 {
  Serial.print("0");
 }
 Serial.print(minute, DEC);
 Serial.print(":");
 if (second<10)
 {
  Serial.print("0");
 }
 Serial.print(second, DEC);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(dayOfMonth, DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(month, DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(year, DEC);
 Serial.print(" Day of week: ");
 switch(dayOfWeek){
 case 1:
  Serial.println("Sunday");
  break;
 case 2:
  Serial.println("Monday");
  break;
 case 3:
  Serial.println("Tuesday");
  break;
 case 4:
  Serial.println("Wednesday");
  break;
 case 5:
  Serial.println("Thursday");
  break;
 case 6:
  Serial.println("Friday");
  break;
 case 7:
  Serial.println("Saturday");
  break;
 }
}
void loop()
{
 displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
 delay(1000); // every second
} 

Arkadaşlar bu kodu 4x32 Matrix7219 da yazdıramıyorum hata vermiyor ama saat görüntüsü dahi gelmiyor nedeni ne olabilir, yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.

Merhabalar. Bu kod sadece RTC modülünün çalışıp çalışmadığını serial monitörden kontrol etmek içindir. Ekrana yazdırmak için kullanılan kodu sizin verdiğiniz kodda göremedim.

ElectroHands öncelikle teşekkür ederim, bu işe yeni başlayan biri olarak fazladan bilgim olmadığı ve internetten nasıl yapabilirim diye yola çıktığımda ancak bu aşamaya kadar gelebildim. Arduino nano veya Uno fark etmiyor, her iki kartın hazır kütüphanelerinde bulunan saat tarih ve dereceyi gösteren hiç bir programı açamadım, fakat kayan yazılarda bir sorun yok onları açabiliyor ve yazdırıyorum, fakat saat kısmını bir türlü yazdıramıyorum bu konuda yardımlarınızı bekler iyi çalışmalar dilerim.
Not: Örneğini bulabileceğim bir adres veya sizin önereceğiniz projede olabilir mi? .Tekrar çok teşekkür ederim.

#include "Wire.h"
#define DS3231_I2C_ADDRESS 0x68
 
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
{
 return( (val/10*16) + (val%10) );
}
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
{
 return( (val/16*10) + (val%16) );
}
void setup()
{
 Wire.begin();
 Serial.begin(9600);
 // Zamanı ayarlamak için aşağıdaki komutu yorumdan çıkarın
 // DS3231 seconds, minutes, hours, day, date, month, year
   setDS3231time(50,20,10,05,23,12,21);
}
 
void setDS3231time(byte second, byte minute, byte hour, byte dayOfWeek, byte
dayOfMonth, byte month, byte year)
{
 // sets time and date data to DS3231
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0); // set next input to start at the seconds register
 Wire.write(decToBcd(second)); // set seconds
 Wire.write(decToBcd(minute)); // set minutes
 Wire.write(decToBcd(hour)); // set hours
 Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); // set day of week (1=Sunday, 7=Saturday)
 Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); // set date (1 to 31)
 Wire.write(decToBcd(month)); // set month
 Wire.write(decToBcd(year)); // set year (0 to 99)
 Wire.endTransmission();
}
 
void readDS3231time(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
{
 Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS);
 Wire.write(0); // set DS3231 register pointer to 00h
 Wire.endTransmission();
 Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7);
 // request seven bytes of data from DS3231 starting from register 00h
 *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
 *minute = bcdToDec(Wire.read());
 *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
 *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
 *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
 *month = bcdToDec(Wire.read());
 *year = bcdToDec(Wire.read());
}
void displayTime()
{
 byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
 // retrieve data from DS3231
 readDS3231time(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month,
 &year);
 // send it to the serial monitor
 Serial.print(hour, DEC);
 // convert the byte variable to a decimal number when displayed
 Serial.print(":");
 if (minute<10)
 {
  Serial.print("0");
 }
 Serial.print(minute, DEC);
 Serial.print(":");
 if (second<10)
 {
  Serial.print("0");
 }
 Serial.print(second, DEC);
 Serial.print(" ");
 Serial.print(dayOfMonth, DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(month, DEC);
 Serial.print("/");
 Serial.print(year, DEC);
 Serial.print(" Day of week: ");
 switch(dayOfWeek){
 case 1:
  Serial.println("Pazar");
  break;
 case 2:
  Serial.println("Pazartesi");
  break;
 case 3:
  Serial.println("Sali");
  break;
 case 4:
  Serial.println("Carsamba");
  break;
 case 5:
  Serial.println("Persembe");
  break;
 case 6:
  Serial.println("Cuma");
  break;
 case 7:
  Serial.println("Cumartesi");
  break;
 }
}
void loop()
{
 displayTime(); // display the real-time clock data on the Serial Monitor,
 delay(1000); // every second
} 

Bu görünen projede Seri Port Ekranınsa saat ve tarih gün doğru geliyor onu görebiliyorum fakat matrix7219 sa yazdırmıyor sebebi ne olabilir. Teşekkürler

// Use the DS1307 clock module
#define USE_DS3231

// Header file includes
#include <MD_Parola.h>
#include <MD_MAX72xx.h>
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>

#include "Font_Data.h"

// Define the number of devices we have in the chain and the hardware interface
// NOTE: These pin numbers will probably not work with your hardware and may
// need to be adapted
#define HARDWARE_TYPE MD_MAX72XX::FC16_HW
#define MAX_DEVICES 4
#define CLK_PIN  13
#define DATA_PIN 11
#define CS_PIN  10

// HARDWARE SPI
MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, CS_PIN, MAX_DEVICES);
// SOFTWARE SPI
//MD_Parola P = MD_Parola(HARDWARE_TYPE, DATA_PIN, CLK_PIN, CS_PIN, MAX_DEVICES);

volatile boolean buttonA = false;
volatile boolean buttonB = false;
volatile boolean buttonC = false;
int StateOfbuttonA = 0;
int StateOfbuttonB = 0; 
int StateOfbuttonC = 0;    
int NewStateOfbuttonA = 0;    
int NewStateOfbuttonB = 0;    
int NewStateOfbuttonC = 0; 

int temp;
int Humi;
int Mode = 0;
int contrast = 0;
int SPEED_TIME = 75;
#define PAUSE_TIME 0
#define MAX_MESG 20

// Global variables
char szTime[8];  // hh:mm
char szsecond[4];  // ss
char szMesg[MAX_MESG+1] = "";

uint8_t degC[] = { 6, 3, 3, 56, 68, 68, 68 }; // Deg C

char *mon2str(uint8_t mon, char *psz, uint8_t len)

// Get a label from PROGMEM into a char array
{
 const __FlashStringHelper* const Jan = F("Jan");
  const __FlashStringHelper* const Feb = F("Feb");
  const __FlashStringHelper* const Mar = F("Mar");
  const __FlashStringHelper* const Apr = F("Apr");
  const __FlashStringHelper* const May = F("May");
  const __FlashStringHelper* const Jun = F("Jun");
  const __FlashStringHelper* const Jul = F("Jul");
  const __FlashStringHelper* const Aug = F("Aug");
  const __FlashStringHelper* const Sep = F("Sep");
  const __FlashStringHelper* const Oct = F("Oct");
  const __FlashStringHelper* const Nov = F("Nov");
  const __FlashStringHelper* const Dec = F("Dec");
 
  const __FlashStringHelper* str[] =
 {
  Jan, Feb, Mar, Apr,
  May, Jun, Jul, Aug,
  Sep, Oct, Nov, Dec
 };

 strncpy_P(psz, (const char PROGMEM *)str[mon-1], len);
 psz[len] = '\0';
 return(psz);
}

char *dow2str(uint8_t code, char *psz, uint8_t len)
{
  const __FlashStringHelper* const Sunday = F("Sunday");
  const __FlashStringHelper* const Monday = F("Monday");
  const __FlashStringHelper* const Tuesday = F("Tuesday");
  const __FlashStringHelper* const Wednesday = F("Wednesday");
  const __FlashStringHelper* const Thursday = F("Thursday");
  const __FlashStringHelper* const Friday = F("Friday");
  const __FlashStringHelper* const Saturday = F("Saturday");
  
  const __FlashStringHelper* str[] =
 {
 Sunday, Monday, Tuesday,
 Wednesday, Thursday,Friday,
 Saturday ,Sunday
 };

 strncpy_P(psz, (const char PROGMEM *)str[code-1], len);
 psz[len] = '\0';
 return(psz);
}

void getTime(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
{
  RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d%c%02d", RTC.h, (f ? ':' : ' '), RTC.m);
}
void getTim(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
{
  RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d%c%02d", RTC.h, ':', RTC.m);
}

void getDate(char *psz)
// Code for reading clock date
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%d %s %04d", RTC.dd, mon2str(RTC.mm, szBuf, sizeof(szBuf)-1), RTC.yyyy);
}

void getsecond(char *psz)
// Code for reading clock date
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d", RTC.s);
}


void gethh(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
{
  RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%c%02d%c%02d", (f ? ':' : ' '), RTC.h, (f ? ':' : ' '), RTC.m);
}


void getmin(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
{
  RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d%c%02d%c", RTC.h, (f ? ':' : ' '), RTC.m, (f ? ':' : ' '));
}

void getsec(char *psz)
// Code for reading clock date
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d", RTC.s);
}

void getdyy(char *psz)
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%02d", RTC.dd);
}

void getmon(char *psz)
// Code for reading clock date
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%s", mon2str(RTC.mm, szBuf, sizeof(szBuf)-1));
}

void getyyyy(char *psz)
// Code for reading clock date
{
 char szBuf[10];
 RTC.readTime();
 sprintf(psz, "%04d", RTC.yyyy);
}

void setup(void)
{
 //dht.setup(2); // data pin 2
 pinMode(3, INPUT_PULLUP);
 pinMode(4, INPUT_PULLUP);
 pinMode(5, INPUT_PULLUP);
 P.begin(3);
 P.setInvert(false);
 P.setZone(2, 0, 3);
 P.setZone(1, 1, 3);
 P.setZone(0, 0, 0);
 
 
 P.setFont(1, newFont);
 P.setFont(0, dig3x5);
 P.displayZoneText(1, szTime, PA_LEFT, SPEED_TIME, PAUSE_TIME, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.displayZoneText(0, szsecond, PA_RIGHT, SPEED_TIME, 0, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.displayZoneText(2, szMesg, PA_CENTER, SPEED_TIME, 0, PA_PRINT, PA_SCROLL_LEFT);
 P.addChar('$', degC);
 RTC.control(DS3231_CLOCK_HALT, DS3231_OFF);
 RTC.control(DS3231_12H, DS3231_OFF);
 getTime(szTime);
}

void loop(void)
{
 P.setIntensity(contrast);
 NewStateOfbuttonA = digitalRead(3);
 NewStateOfbuttonB = digitalRead(4);
 NewStateOfbuttonC =  digitalRead(5);
 buttonAisPressed();
 buttonBisPressed();
 buttonCisPressed();


 if (buttonA) {
  if (Mode == 0 ) {
  buttonA = false;
  contrast++;
  if (contrast >= 51 ) {
  contrast = 50;
 } 
  }  
 else if (Mode == 1 ) {
  buttonA = false;
   Mode = 0;
 } 
 else if (Mode == 2 ) {
  buttonA = false;
  RTC.h++;
  if (RTC.h >= 24 ) {
  RTC.h = 0;
 }
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 3 ) {
  buttonA = false;
  RTC.m++;
  if (RTC.m >= 60 ) {
  RTC.m = 0;
 }
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 4 ) {
  buttonA = false;
   RTC.s = 0;
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 5 ) {
  buttonA = false;
  RTC.dow++;
  if (RTC.dow >= 8 ) {
  RTC.dow = 1;
 } 
  RTC.writeTime();
  P.displayReset(2);
 }
 else if (Mode == 6 ) {
  buttonA = false;
  RTC.dd++;
  if (RTC.dd >= 32 ) {
  RTC.dd = 1;
 }
  RTC.writeTime();
 }  
 else if (Mode == 7 ) {
  buttonA = false;
  RTC.mm++;
  if (RTC.mm >= 13 ) {
  RTC.mm = 1;
 }
  RTC.writeTime();
 }   
 else if (Mode == 8 ) {
  buttonA = false;
  RTC.yyyy++;
  if (RTC.yyyy >= 2035 ) {
  RTC.yyyy = 2015;
 } 
  RTC.writeTime();
    }
 }

  else if (buttonB) {
  buttonB = false;
   Mode++;
  P.displayReset(2);
   if (Mode >= 9 ) {
   Mode = 0;
 }
  }
  
  if (buttonC) {
  if (Mode == 0 ) {
  buttonC = false;
  contrast--;
  if (contrast <= 0 ) {
  contrast = 0;
 } 
  }  
 else if (Mode == 1 ) {
  buttonC = false;
   Mode = 0;
 } 
 else if (Mode == 2 ) {
  buttonC = false;
  RTC.h--;
  if (RTC.h <= 0 ) {
  RTC.h = 23;
 } 
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 3 ) {
  buttonC = false;
  RTC.m--;
  if (RTC.m <= 0 ) {
  RTC.m = 59;
 } 
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 4 ) {
  buttonC = false;
   RTC.s = 0;
  RTC.writeTime();
 }
 else if (Mode == 5 ) {
  buttonC = false;
  RTC.dow--;
  if (RTC.dow <= 0 ) {
  RTC.dow = 7;
 } 
  RTC.writeTime();
  P.displayReset(2);
 }
 else if (Mode == 6 ) {
  buttonC = false;
  RTC.dd--;
  if (RTC.dd <= 0 ) {
  RTC.dd = 31;
 } 
  RTC.writeTime();
 }  
 else if (Mode == 7 ) {
  buttonC = false;
  RTC.mm--;
  if (RTC.mm <= 0 ) {
  RTC.mm = 12;
 } 
  RTC.writeTime();
 }   
 else if (Mode == 8 ) {
  buttonC = false;
  RTC.yyyy--;
  if (RTC.yyyy <= 2010 ) {
  RTC.yyyy = 2025;
 } 
  RTC.writeTime();
 } 
    }

 if (Mode == 0) 
 { 
 static uint32_t lastTime = 0; // millis() memory
 static bool flasher = false; // seconds passing flasher
 P.displayAnimate();
 P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.getZoneStatus(1);
 P.getZoneStatus(0);
  if (millis() - lastTime >= 1000)
 {
  lastTime = millis();
  getsecond(szsecond);
  getTime(szTime, flasher);
  flasher = !flasher;
  P.displayReset(1);
  P.displayReset(0);
 } 
 }

 if (Mode == 1) 
 {
 static uint8_t display = 0; // current display mode
 P.displayAnimate();
 P.getZoneStatus(2);
if (P.getZoneStatus(2))
 {
  switch (display)
  {
   case 0: // Time
    P.setTextEffect(2, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
    display++;
     getTim(szMesg);
    break;

   case 1: // Day
    P.setTextEffect(2, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
    display++;
   //  dow2str(RTC.dow, szMesg, MAX_MESG);
    break;

   case 2: // Calendar
    P.setTextEffect(2, PA_SCROLL_LEFT, PA_SCROLL_LEFT);
    display++;
    getDate(szMesg);
    break;
  }

  P.displayReset(2);
 } 
 }
 
  if (Mode == 2) 
 { 
 static uint32_t lastTime = 0; // millis() memory
 static bool flasher = false; // seconds passing flasher
 P.displayAnimate();
 P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.getZoneStatus(1);
 P.getZoneStatus(0);
  if (millis() - lastTime >= 200)
 {
  lastTime = millis();
  getsecond(szsecond);
  gethh(szTime, flasher);
  flasher = !flasher;
  P.displayReset(1);
  P.displayReset(0);
 } 
 }
 
  if (Mode == 3) 
 { 
 static uint32_t lastTime = 0; // millis() memory
 static bool flasher = false; // seconds passing flasher
 P.displayAnimate();
 P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.getZoneStatus(1);
 P.getZoneStatus(0);
  if (millis() - lastTime >= 200)
 {
  lastTime = millis();
  getsecond(szsecond);
  getmin(szTime, flasher);
  flasher = !flasher;
  P.displayReset(1);
  P.displayReset(0);
 } 
 }
 
  if (Mode == 4) 
 { 
 static uint32_t lastTime = 0; // millis() memory
 static bool flasher = false; // seconds passing flasher
 P.displayAnimate();
 P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
 P.getZoneStatus(1);
 P.getZoneStatus(0);
  if (millis() - lastTime >= 200)
 {
  lastTime = millis();
  getTim(szTime);
  getsecond(szsecond);
  P.displayReset(1);
  P.displayReset(0);
 } 
 }
 
  if (Mode == 5) 
 { 
 static uint8_t display = 0; // current display mode
 P.displayAnimate();
 P.getZoneStatus(2);
    P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_SCROLL_LEFT);
   // dow2str(RTC.dow, szMesg, MAX_MESG);

  P.displayReset(2);
 }
 
  if (Mode == 6) 
 { 
 P.displayAnimate();
 P.getZoneStatus(2);
  P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    getdyy(szMesg);
  P.displayReset(2);
 }

  if (Mode == 7) 
 { 
 P.displayAnimate();
 P.getZoneStatus(2);
  P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    getmon(szMesg);
  P.displayReset(2);
 }

  if (Mode == 8) 
 { 
 P.displayAnimate();
 P.getZoneStatus(2);
  P.setTextEffect(2, PA_PRINT, PA_NO_EFFECT);
    getyyyy(szMesg);
  P.displayReset(2);
 }
 
}

 void buttonAisPressed()
 {
  if (NewStateOfbuttonA != StateOfbuttonA) 
 {
  if (NewStateOfbuttonA == 0) 
  {
   buttonA=true;
  }
  delay(50);
 }
  StateOfbuttonA = NewStateOfbuttonA;
 }

void buttonBisPressed()
{
 if (NewStateOfbuttonB != StateOfbuttonB) 
 {
  if (NewStateOfbuttonB == 0) {
   buttonB=true;
  }
  delay(50);
 }
  StateOfbuttonB = NewStateOfbuttonB;
}

void buttonCisPressed()
{
  if (NewStateOfbuttonC != StateOfbuttonC) 
 {
  if (NewStateOfbuttonC == 0) {
   buttonC=true;
  }
  delay(50);
 }
  StateOfbuttonC = NewStateOfbuttonC;
}

Bu projeyide yazdıramadım yüklerken (Bu kapsamda ‘RTC’ bildirilmedi) bu hata’yı veriyor. Teşekkürler

Şu videoyu izlemenizi öneririm. :slightly_smiling_face:

1 Beğeni

ElectroHands çok teşekkür ederim. Yollamış olduğun videoyu detaylı izledim bilmediğim çok şey varmış oradan yararlanacağım.Tekrar çok teşekkürler

1 Beğeni

Merhaba, bu kodla saati yazdırabilirmiyim eksik varmı, kod aşağıdadır

void getTime(char *psz, bool f = true)
// Code for reading clock time
{
#if USE_DS1307
RTC.readTime();
sprintf(psz, “%02d%c%02d”, RTC.h, (f ? ‘:’ : ’ '), RTC.m);
#else
uint16_t h, m, s;

s = millis()/1000;
m = s/60;
h = m/60;
m %= 60;
s %= 60;
sprintf(psz, “%02d%c%02d”, h, (f ? ‘:’ : ’ '), m);
#endif

burada parantez içindeki yerlere saatimi yazacağim bilemedim