RFID-RC522 Otomatik Kapı

Merhaba, ben Efe. RFID ile açılan kapı yaptım. Gayet iyi çalışıyor. Fakat okuyucu uzun süre beklediği zaman hiçbir okuma yapmıyor. Okuma yapması için Arduino’ya reset atmam gerekiyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim ?

KOD;
"
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>

int RST_PIN = 9;
int SS_PIN = 6;

MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
byte MAVIANH[4] = {131,52,128,157};
byte MURAT[4] = {107,175,242,19};
byte SERDAR[4] = {1,2,3,4};
byte EFE[4] = {3,221,149,201};

void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();
}

void loop() {
digitalWrite(2,HIGH);

if ( ! rfid.PICC_IsNewCardPresent()){
return;
}

if ( ! rfid.PICC_ReadCardSerial()){
return;
}

if (rfid.uid.uidByte[0] == MAVIANH[0] | MURAT[0] | SERDAR[0] | EFE[0] &&
rfid.uid.uidByte[1] == MAVIANH[1] | MURAT[1] | SERDAR[1] | EFE[1] &&
rfid.uid.uidByte[2] == MAVIANH[2] | MURAT[2] | SERDAR[2] | EFE[2] &&
rfid.uid.uidByte[3] == MAVIANH[3] | MURAT[3] | SERDAR[3] | EFE[3] ) {
Serial.println(“Kapi acildi”);
ekranaYazdir();
kapiac();
}
else{
Serial.println(“Yetkisiz Kart”);
ekranaYazdir();
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(3, LOW);
digitalWrite(4,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
}

rfid.PICC_HaltA();
}
void kapiac(){
int i;
digitalWrite(7, HIGH);
for(i=0; i<3; i++){
digitalWrite(2, LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
digitalWrite(4,HIGH);
delay(50);
digitalWrite(3,LOW);
digitalWrite(7, LOW);
digitalWrite(4,LOW);
delay(50);
}
digitalWrite(2, HIGH);
}

void ekranaYazdir(){
Serial.print(“ID Numarasi: “);
for(int sayac = 0; sayac < 4; sayac++){
Serial.print(rfid.uid.uidByte[sayac]);
Serial.print(” “);
}
Serial.println(””);
}
"
Ve bu projeye yeni kişi eklemem için programı açıp kartı okutup seri porttan ID yi öğrenip koda eklemem gerekiyor. Ama daha kullanışlı olması için bu projeye dışardan kart eklemek istiyorum. Yani…

Yönetici kart belirle
Eğer yönetici kart giriş yaparsa{
ikinci kartı kaydet
}

şeklinde olmasını istiyorum. Reset atınca kaydedilen kişilerin silinmesini istemiyorum.
Olabiliyorsa dışardan eklediğim kişilerin kodda görünmesini istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim. Yardımcı olur musunuz