RFİD Veri Okuma

Sizden 2 tane RFID aldım birincisinde D1 ışığı yanmıyordu diğer RFID kartında da kartı okutuyorum kartın sayıları geliyor Byte kısmına sayıları yazıp gerekli kartın ID sayılarını yazdıktan sonra kart okunmuyor ne doğru kart ne yanlış kart olmuyor Youtube’da İlge abinin videosuna gelen yorumlar bot mu anlamıyorum yaptık oldu diyorlar olmuyor olmuyor
1.Kod
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>

int RST_PIN = 9;
int SS_PIN = 10;
int servoPin= 8;

Servo motor;
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
byte ID[4] = {0,0,0,0};

void setup() {

motor.attach(servoPin);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();

}

void loop() {

if(! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if(! rfid.PICC_ReadCardSerial())
return;

if( rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] &&
rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] &&
rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] &&
rfid.uid.uidByte[3] == ID[3] ){
Serial.println(“Kapı acildi”);
ekranaYazdir();
motor.write(180);
delay(3000);
motor.write(0);
delay(1000);
}
else{
Serial.print(“Yetkisiz Kart”);
ekranaYazdir();
}

}
void ekranaYazdir(){
Serial.print("ID Numarasi; “);
for(int sayac=0; sayac<4; sayac++){
Serial.print(rfid.uid.uidByte[sayac]);
Serial.print(” ");
}

}

2.Kod ( Kart Sayılarını Öğrendikten Sonra )
#include <MFRC522.h>
#include <Servo.h>
#include <SPI.h>

int RST_PIN = 9;
int SS_PIN = 10;
int servoPin= 8;

Servo motor;
MFRC522 rfid(SS_PIN, RST_PIN);
byte ID[4] = {112,195,175,85};

void setup() {

motor.attach(servoPin);
Serial.begin(9600);
SPI.begin();
rfid.PCD_Init();

}

void loop() {

if(! rfid.PICC_IsNewCardPresent())
return;
if(! rfid.PICC_ReadCardSerial())
return;

if( rfid.uid.uidByte[0] == ID[0] &&
rfid.uid.uidByte[1] == ID[1] &&
rfid.uid.uidByte[2] == ID[2] &&
rfid.uid.uidByte[3] == ID[3] ){
Serial.println(“Kapı acildi”);
ekranaYazdir();
motor.write(180);
delay(3000);
motor.write(0);
delay(1000);
}
else{
Serial.print(“Yetkisiz Kart”);
ekranaYazdir();
}
rfid.PICC_HaltA();

}
void ekranaYazdir(){
Serial.print("ID Numarasi; “);
for(int sayac=0; sayac<4; sayac++){
Serial.print(rfid.uid.uidByte[sayac]);
Serial.print(” ");
}

Serial.print(" "); 

}