IRremote__Hata__?

Code =

#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
 } 
 void loop() {
  if (irrecv.decode(&results)) 
  {
   Serial.println(results.value, HEX);
  irrecv.resume(); // Receive the next value
  }
  delay(100);
 }

Bu kodu doğru bir devrede denememe rağmen serial port üzerinden "The function decode(&results)) is deprecated and may not work as expected! Just use decode() - without any parameter.
" hatasını alıyorum. Devre çalışmıyor ne yapmalıyım?

Merhaba,
Bende öyle bir hata vermedi kodda fazladan süslü parantez koymuşsunuz onları düzenledim belki ondandır yada yanlış bir kart seçmiş olabilirsiniz. Ayrıca IDE’yi güncellemeyi deneyin.:slightly_smiling_face:

Kodu bu şekilde denermisiniz:

      #include <IRremote.h>
      int RECV_PIN = 2;
      IRrecv irrecv(RECV_PIN);
      decode_results results;
      void setup() {
       Serial.begin(9600);
       irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
       } 
       void loop() {
        if (irrecv.decode()){
         Serial.println(results.value, HEX);
        irrecv.resume(); // Receive the next value
        }
        delay(100);
       }

IRremote ta bir sıkıntı var @ElectroHands kütüphane yanlış yazılmış