2x16 ekran goz kirpma

Herkese Merhabalar. Arduino ile 2x16 ekran da 3 tane sensorun verilerini yazdiriyorum. Ekranin ust satirindaki yazi sabit, alt satir proximitiy sensorlere gore 3 farkli yazi yazicak. Soruna gelince, alt satir delay versemde vermesemde goz kirpiyor. Nasil cozebilirim bunu

çok fazla delay ve lcd.clear(); komutu kullanıyorsanız bu normaldir.
Çözmek için sadeleştirebildiğiniz kadar sadeleştriin programı lcd clear yazmaktan kaçının ve veri güncelleme hızını devamlı değil aralıklı yapın sorununuz çözülecektir

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Wire.h>


LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);

int anahtar =8;   // manuel anahtarı
#define sensor A1   //yuk sensoru
int sola_donus = 5;  //sola donus sensor 
int sola_kesici = 3;  //sola donus kesici
int saga_donus = 6;  //saga donus sensor
int saga_kesici = 2;  //saga donus kesici
int buzer = 9;     //buzer
int bom_kesici =4;
int sol_sensor;
int sag_sensor;
int yuzde_deger = 0;
int bomyuzde=0;
int anahtardurum;
int gerilim=0;void setup() {
 
 pinMode(anahtar,INPUT);
 pinMode(sola_donus,INPUT);
 pinMode(saga_donus,INPUT);
 pinMode(sola_kesici,OUTPUT);
 pinMode(saga_kesici,OUTPUT);
 pinMode(bom_kesici,OUTPUT);
 pinMode(buzer,OUTPUT);
 Serial.begin(9600);
 Serial.print("sensor"); 

 lcd.init();
 lcd.backlight();
 
}
void loop() 
{
  sag_sensor=digitalRead(saga_donus);
  sol_sensor=digitalRead(sola_donus);
  anahtardurum=digitalRead(anahtar);
  

 
  if(sol_sensor==HIGH)    //sola donus kesme
{
  digitalWrite(sola_kesici,HIGH);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Sola Donus Son");// sola donus yazısı
  digitalWrite(buzer , HIGH);
  Serial.println("sola donus son");
  
}
  
 
  else if(sag_sensor==HIGH)   //saga donus kesme
{
  digitalWrite(saga_kesici,HIGH);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Saga Donus Son");//saga donus yazısı
  digitalWrite(buzer , HIGH);
  Serial.println("saga donus son");
  
}
  else
{ digitalWrite(saga_kesici,LOW);
  digitalWrite(sola_kesici,LOW);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("        ");
}

 int yuzde_deger = analogRead(sensor);  //yuk sensoru hesaplama
 int gerilim = (100.00 / 1023.00) * yuzde_deger; //5V gerilim, 1024 bite bölünür ve potansiyometreden gelen değer ile çarpılır; değerin eşiti olan gerilim hesaplanır
 gerilim=map(gerilim,31,100,0,100);
  Serial.print("sensor  ");
  Serial.println(gerilim); //Hesaplanan gerilim seri monitörde mesaj olarak gönderilir
  lcd.setCursor(5, 0);
  lcd.print("% ");
  lcd.setCursor(7, 0);
  lcd.print(gerilim);
 
  
 
 
  if(gerilim >= 80)      // yuk sensoru kestirme
  {
  digitalWrite(bom_kesici , HIGH);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Max Yatay Mesafe");
  Serial.println("max yatay mesafe");
  delay(1000);
  lcd.clear();
}

 

    if(gerilim <80)       //yuk sensoru actırma
  {
  digitalWrite(bom_kesici , LOW);
  Serial.println("sistem ok");
  }
  
  }

olay bu inceleyebilirseniz sevinirim.
1-sistem ok yazısını ekrana yazdırdıgımda goz kırpmaktan nerdeyse okunmuyor.
2-manuel anahtarı high yaptıgımda bom kesici high ise low’a cevirip ekranda manuel kullanım yazısını gosteremedim.(burda yazılı degil)