Arduino İle İndüktemetre Yapımı

Herkeze Merhabalar,
Bugün İndüktansmetre yapmaya çalışacağım. Voltmetre voltu ölçüyorsa bu alette bobinlerin indüktans değerini ölçüyor.İlk önce İndüktanstan kısaca bahsediyim. İndüktans elektromanyetizma ve elektronikte bir indüktörün manyetik alan içerisinde enerji depolama kapasitesidir. İndiktörler, bir devrede akımın değişimiyle orantılı olarak karşı voltaj üretirler. Bu özelliğe, onu karşılıklı indüktanstan ayırmak için, aynı zamanda öz indüksiyon da denir. Karşılıklı indüktans, bir devredeki indüklenen voltajın başka bir devredeki akımın zamana göre değişiminin etkisiyle oluşur.
{isplaystyle isplaystyle v=L{rac {di}{dt}}} Fizik dünyasında L diye kısaltılır. Birimi Hendrydir(H)
Bobin nedir diye de kısaca açıklarsak. İndüktör, iletken bir telin sarılarak bobin halini alması ile oluşturulan bir devre elemanıdır. Üzerinden akım geçen her iletken tel manyetik alan oluşturur. Devrede bobin şeklinde gösterilir.

MALZEMELER;

İlk önce 3 adet 680nf (684) kondansatörü paralel bağlayıp iki pinine kablo lehimledim.


1n4007 diyotun çizgili tarafı kondansatörün herhangi bir ucuna, diyotun çizgisiz ucuna da 150Ω direnci bağladım.

150Ω direncin diğer ucunu jumper kablo yardımıyla arduinonun 13.pinine bağladım. Kondansatörün boşta kalan ucunu da GND’ye bağladım. Diyotun çizgili ucuna bir kablo daha bağlayarak LM339N entegrenin 7.bacağına lehimleyin.
image
Burda bir NOT düşmek istiyorum. Eğer sizde yapacaksanız benim gibi jumper kablo ile değil kabloları lehimleyerek yapın veya pertinaksa yapın.

Daha sonra Entegrenin 6. pini ile 12. pini birleştirip lehimledim ve kondansatörlerin GND’ye bağladığım ucu birleştirdiğim pinlere lehimledim.
Entegrenin 1 ve 3.pinine 330Ω direnç bağlayıp her iki pinede jumper kablo lehimledim. Entegrenin 1.bacağını kablo yardımıyla arduinonun 11.pinine, entegrenin 3.bacağını arduinonun Vcc(5V) pinine bağladım.

16x2 i2c’li LCD ekranımın GND=Arduino GND, Vcc=5V, SDA=A4, SCL=A5 pinlerine jumper kablo aracılığıyla bağladım.

Yaptığım devre bitti sadece ölçmek istediğimiz bobin bağlantılarına geldi. Bobini kondansatörlere paralel şekilde bağlamamız gerekiyor.

NOT= Benim yaptığım şekilde değilde jumper kablonun ucunu kondansatörlere lehimlemenizi öneririm yoksa uH değeri çok değişken olacaktır ve düzgün ölçemeyeceksiniz.
Devre şeması;

KODLAR=

//kanalıma abone olmayı unutmayın ElectroHands

//LCD ayarları
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD Kutuphanesi Dosya da verdiğim kütüphaneyi belgelere atmayı unutmayın
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //Eger calısmazsa 0x3f adresini yazin. Bazen 0x27 adresi çalışmıyor.

double pulse, frequency, capacitance, inductance;
void setup(){
 lcd.init();
 lcd.backlight();
 Serial.begin(115200);
 pinMode(11, INPUT);
 pinMode(13, OUTPUT);
 Serial.println("ElectroHands kanalına abone ol bak olmamıssın gordum ben");
 delay(200);
}
void loop(){
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(5);//induktor bobinimizi sarz ediyoruz
 digitalWrite(13,LOW);
 delayMicroseconds(100); //resinasyonun ölçüldüğünden emin oluyoruz
 pulse = pulseIn(11,HIGH,5000);//zaman asimi oldugunda 0'a ceker
 if(pulse > 0.1){ //zaman asimi olmadiysa, eger deger okuduysa
  
  
 capacitance = 2.E-6; // - buraya ekle
 
 
 frequency = 1.E6/(2*pulse);
 inductance = 1./(capacitance*frequency*frequency*4.*3.14159*3.14159);//birisi bana bu satırı eklememi soyledi neden ekledigimi bende bilmiyorum
 inductance *= 1E6; //bunun endüktansı = endüktans*1E6 ile aynı olduğunu unutmayın

 //Serial print
 Serial.print("High for uS:");
 Serial.print( pulse );
 Serial.print("\tfrequency Hz:");
 Serial.print( frequency );
 Serial.print("\tinductance uH:");
 Serial.println( inductance );
 delay(10);

 //LCD print
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,0); 
 lcd.print("Inductance:");
 lcd.setCursor(0,1); 
 lcd.print(inductance);
 lcd.setCursor(14,1); 
 lcd.print("uH");     
 delay(10);
 }
}

Bu devrenin yapımını youtube kanalımda paylaştım isterseniz oradan da izleyebilirsiniz.

2 Beğeni