Arduino Kod Yükleme Hatası

Merhaba arduino uno karta kod yüklerken bu hatalarla karşılaşıyorum.Ne yaptıysam düzelmedi.Yardımcı olur musunuz? Kütüphane yüklerken mi yanlışlık yaptım acaba? Teşekkür ederim şimdiden.

Merhaba,
Hata gibi gözükmüyor derleme tamamlandı olarak gözüküyor gibi. Kodun tamamını buraya yazabilir misiniz? :slightly_smiling_face:

#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h> //İndirdiğimiz IR kütüphanelerini programımıza dahil ediyoruz

const int RECV_PIN = 2;   // Kızılötesi alıcımızın pinini belirliyoruz.

//L298N Bağlantısı
const int SolMotor1 = 5; // L298N'in IN1 Girişi
const int SolMotor2 = 6; // L298N'in IN2 Girişi
const int SolMotorEN = 9; // L298N'in ENA Girişi
const int SagMotor1 = 7; // L298N'in IN3 Girişi
const int SagMotor2 = 8; // L298'in IN4 Girişi
const int SagMotorEN = 10; // L298'in ENB Girişi

//HC-SR04 Bağlantısı
const int echoPin = 11; 
const int trigPin = 12;

int Hiz = 255; // Motorumuzun hız değişkenini tanımlıyoruz

IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;

#define CH1 0xFFA25D      // Kumandamızın butonlarından gelen sinyalleri hex olarak tanımlıyoruz.
#define CH 0xFF629D
#define CH2 0xFFE21D
#define PREV 0xFF22DD
#define NEXT 0xFF02FD
#define PLAYPAUSE 0xFFC23D
#define VOL1 0xFFE01F
#define VOL2 0xFFA857
#define EQ 0xFF906F
#define BUTON0 0xFF6897
#define BUTON100 0xFF9867
#define BUTON200 0xFFB04F
#define BUTON1 0xFF30CF
#define BUTON2 0xFF18E7
#define BUTON3 0xFF7A85
#define BUTON4 0xFF10EF
#define BUTON5 0xFF38C7
#define BUTON6 0xFF5AA5
#define BUTON7 0xFF42BD
#define BUTON8 0xFF4AB5
#define BUTON9 0xFF52AD

void setup()
{
 pinMode(SolMotorEN, OUTPUT);
 pinMode(SagMotorEN, OUTPUT);
 pinMode(SolMotor1, OUTPUT);
 pinMode(SagMotor1, OUTPUT);
 pinMode(SolMotor2, OUTPUT);
 pinMode(SagMotor2, OUTPUT);

 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);

 digitalWrite(SolMotorEN, LOW);
 digitalWrite(SagMotorEN, LOW);
 digitalWrite(SolMotor1, LOW);
 digitalWrite(SagMotor1, LOW);
 digitalWrite(SolMotor2, LOW);
 digitalWrite(SagMotor2, LOW);

 Serial.begin(9600);
 irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
 Serial.println(mesafe());
 if (mesafe() > 10)
 {

  if (irrecv.decode(&results)) //kumandadan sinyal geldiğinde,
  {
   if (Hiz >= 0 && Hiz <= 255 && results.value == VOL1) // Vol1 (-) tuşuna bastığımızda hızın değeri 50 düşsün.
   {
    Hiz = Hiz - 50;
    if (Hiz < 0)
     Hiz = 0;
   }
   if (Hiz >= 0 && Hiz <= 255 && results.value == VOL2) // Vol2 (+) tuşuna bastığımızda hızın değeri 50 artsın.
   {
    Hiz = Hiz + 50;
    if (Hiz > 255)
     Hiz = 255;
   }
   if (results.value == BUTON2) // Buton2'ye bastığımızda robot ileri yönde hareket etsin.
   {
    duzgit();
   }
   if (results.value == BUTON8) // Buton8'e bastığımızda robot geri yönde hareket etsin.
   {
    gerigit();
   }
   if (results.value == BUTON4) // Buton4'e bastığımızda robot sola doğru hareket etsin.
   {
    soladon();
   }
   if (results.value == BUTON6) // Buton6'ya bastığımızda robot sağa doğru hareket etsin.
   {
    sagadon();
   }
   if (results.value == BUTON0) // Buton0'a bastığımızda robot dursun.
   {
    dur();
   }
   irrecv.resume();
  }
 }
 else
 dur();
}

void sol_motor(String dir, int spd) // sol motor kontrolü
{ // yön(dir) ve hız(spd) için değişkenler.
 if ( dir == "ILERI")       // FORWARD komutu ileri hareket için.
 {
  digitalWrite(SolMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SolMotor2, LOW);
  analogWrite(SolMotorEN, spd);
 }
 if ( dir == "GERI")      //BACKWARD komutu geriye hareket için.
 {
  digitalWrite(SolMotor1, LOW);
  digitalWrite(SolMotor2, HIGH);
  analogWrite(SolMotorEN, spd);
 }
}

void sag_motor(String dir, int spd)// sağ motor kontrolü
{ // yön(dir) ve hız(spd) için değişkenler.
 if ( dir == "ILERI")       // FORWARD komutu ileri hareket için.
 {
  digitalWrite(SagMotor1, HIGH);
  digitalWrite(SagMotor2, LOW);
  analogWrite(SagMotorEN, spd);
 }

 if ( dir == "GERI")      //BACKWARD komutu geriye hareket için.
 {
  digitalWrite(SagMotor1, LOW);
  digitalWrite(SagMotor2, HIGH);
  analogWrite(SagMotorEN, spd);
 }
}

void duzgit() // Robot ileri gitsin.
{
 sag_motor("ILERI", Hiz); // Sağ ve sol motorlar ileri yönde 200 hızında
 sol_motor("ILERI", Hiz);
}
void sagadon() // Robot sağa dönsün.
{
 sag_motor("GERI", Hiz); //Sağ motor 200 hızında geri
 sol_motor("ILERI", Hiz); //Sol motor 200 hızında ileri
}

void gerigit() // Robot geri gitsin.
{
 sag_motor("GERI", Hiz); //Sağ motor 200 hızında geri
 sol_motor("GERI", Hiz); //Sol motor 200 hızında geri
}

void soladon()
{
 sag_motor("ILERI", Hiz);
 sol_motor("GERI", Hiz);
}

void dur()
{
 sag_motor("ILERI", 0);
 sol_motor("ILERI", 0);
}

int mesafe()
{
 long duration, distance;
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
 distance = duration / 58.2;
 delay(50);
 if (distance >= 50)
  return 50;
 return distance;
}

Çok teşekkür ediyorum.İlettim kodu.

Kodları nereden aldınız? Bir kütüphane indirmek gerekiyor büyük ihtimal kodları aldığınız sitede linki var.