Arduino lot cloud

merhabalar arduino lot cloud ile bir projem var. Nabız ölçer yapıp üzerindeki oled ekrana ve lot cloud’a aynı veriyi göndereceğim.
kod bu ama hata çıkıyor yardımcı olursanız çok sevininirm

#include <PulseSensorPlayground.h> //Yazının başında bilgisayarımıza kurmuş olduğumuz Pulse Playground kütüphanesini ekliyoruz.
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
#define OLED_RESET 4 // Reset pin # (or -1 if sharing Arduino reset pin)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
int nabiz; //İçinde dakikadaki nabzı tutacağımız değişkeni oluşturuyoruz.
const int PulseWire = 0; // Pulse sensörümüzü bağlamış olduğumuz Analog pinini belirliyoruz.
const int LED13 = 13; // Arduino üzerindeki ledin nabzımızla birlikte yanıp sönmesi için bu değişkeni 13 numaralı pin olarak ayarlıyoruz.
int Threshold = 510; // Yazının başında belirlemiş olduğumuz eşik değerini bu değişkene atıyoruz.
PulseSensorPlayground pulseSensor; //Sensörümüzü kodumuzda kullanabilmek için onu obje olarak oluşturuyoruz.
#include “thingProperties.h”
void setup() {
Serial.begin(115200);
pulseSensor.analogInput(PulseWire); //Pulse sensörünün bağlıu olduğu pini belirliyoruz.
pulseSensor.blinkOnPulse(LED13); //arduino üzerindeki ledin nabzımızla yanıp sönmesini istediğimizi söylüyoruz.
pulseSensor.setThreshold(Threshold); //Değişkene atamış olduğumuz eşik değerini uyguluyoruz.
if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
Serial.println(F(“SSD1306 allocation failed”));
for (;;);
}
display.drawPixel(10, 10, WHITE);
display.display();
delay(2000);
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(35, 0);
display.println(F(“merhaba”));
display.display(); // Show initial text
delay(1000); delay(1500);

initProperties();

// Connect to Arduino IoT Cloud
ArduinoCloud.begin(ArduinoIoTPreferredConnection);

setDebugMessageLevel(2);
ArduinoCloud.printDebugInfo();
}
void loop() {
ArduinoCloud.update();
if (pulseSensor.sawStartOfBeat()) { //Eğer nabız algılarsak
nabiz = pulseSensor.getBeatsPerMinute(); //Dakikadaki nabzı nabiz değişkenine kaydediyoruz.
display.clearDisplay();
display.setTextSize(2); // Draw 2X-scale text
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(17, 0);
display.println(F(“Nabziniz”));
display.setCursor(50, 30);
display.println(nabiz / 2);
display.display(); // Show initial text
delay(500);
Serial.println("Nabız attı. ");
Serial.print("BPM: ");
Serial.println(nabiz / 2); //Dakikdaki nabız değerini aynıo zamanda bilgisayarımıza da gönderiyoruz.

}

Merhaba,

Tam olarak nasıl bir hata ile karşılaşıyorsunuz ?