Arduino mega soru

meganin üstündeki bütün pinleri kullanırsak arduinonun hafızası dolarmı? arduino ısınır mı?

Aşırı güç çekmediğiniz veya herhangi bir pini kısa devre ettiremediginiz sürece sorun olmaz.