Arduino Mesafeye göre Sesli cevap

#include <SimpleSDAudio.h>

#define echopinimiz 8
#define trigpinimiz 7

int mesafe=0;
int sure=0;

void setup() {
pinMode(trigpinimiz, OUTPUT);
pinMode(echopinimiz, INPUT);
Serial.begin(9600);
SdPlay.setSDCSPin(4); //SD Kart CS Pini
if(!SdPlay.setFile(“music.wav”)) {
return;

}
}
void loop() {
digitalWrite(trigpinimiz,HIGH);
//trig pinininden sinyal verdik dışarı
delayMicroseconds(1000) ; //saniyenin milyonda biri
digitalWrite(trigpinimiz,LOW);
sure=pulseIn(echopinimiz,HIGH);
mesafe=(sure/2)/29.1;
Serial.println(mesafe);
delay(250);
if (mesafe<20){

SdPlay.play();

}
else {

}

}

Kod bu burda 20cmden sonra sd kartdaki wav dosyasını okumasını istiyorum ama okumuyor?