Arduino otomatic drift

Merhabalar.

Bir oyuncak arabaya Arduino Uno ve l298n sürücü bağladım. Yapmak istediğim şey, kodlarla yazdığım bazı hareketleri arabaya yaptırmak.
Fakat bunları bir kontrolcüden komut almadan yapacak, yani kodlamayla yazdığım sıraya göre figürleri yapmalı.
İleri git, daire çiz vs…

Projemin kodlama hariç diğer kısımlarını bitirdim, yazdığım kodlarda yalnızca servo çalışıyor. Program servodan sonraki motor kodlarını atlıyor ve sadece servoyu çalıştırıyor.

Kodları aşağıya yazıyorum, sorunu bulmama yardım eder misiniz?

#include <Servo.h>
int a=0;
Servo servo;

int servoPin = 9;
const int in3 = 6;
const int in4 = 7;
const int e2 = 10;

void setup() {
 servo.attach(9);
 pinMode(in3,OUTPUT);
 pinMode(in4,OUTPUT);
 
 //MEKANİK İÇİN TEST HAREKETLERİ
 servo.write(0);
 delay(1000);
 servo.write(180);
 delay(1000);
 servo.write(90);
 analogWrite(e2, 60);
 //FORWARD: in3, low and in4, high
 digitalWrite(in3, LOW); 
 digitalWrite(in4, HIGH);
 delay(1000);
 analogWrite(e2, 60);
 digitalWrite(in3, HIGH);
 digitalWrite(in4, LOW);
 delay(1000); 
 //MEKANİK İÇİN TEST HAREKETLERİ BİTTİ
 }
 

void loop() {
 
 //FİGÜR 1 KODLAR(DAİRE ÇİZME)
 servo.write(0);
 delay(15);
 analogWrite(e2,60);
 //Forward in3,LOW in4,HIGH
 digitalWrite(in3, LOW); 
 digitalWrite(in4, HIGH);
 delay(3000);
 servo.write(180);
 delay(500);
 servo.write(90);
 delay(15);
 analogWrite(e2,60);
 digitalWrite(in3, LOW);
 digitalWrite(in4, LOW);
}