Ardunio hazır olan koduma Bluetooth ekleme

Arkadaşlar merhaba halihazırda çalışan akıllı otopark koduma bluetooth eklemem gerekİyor ama bir türlü ekleyemedim yardımcı olur musunuz ?

Kod burda:

#include <Servo.h> //includes the servo library
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);

Servo myservo;

#define ir_enter 2
#define ir_back 4

#define ir_car1 5
#define ir_car2 6
#define ir_car3 7
#define ir_car4 8
#define ir_car5 9
#define ir_car6 10

int Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0, Y5=0, Y6=0;
int flag1=0, flag2=0; 
int yer = 6; 

void setup(){
Serial.begin(9600);

pinMode(ir_car1, INPUT);
pinMode(ir_car2, INPUT);
pinMode(ir_car3, INPUT);
pinMode(ir_car4, INPUT);
pinMode(ir_car5, INPUT);
pinMode(ir_car6, INPUT);

pinMode(ir_enter, INPUT);
pinMode(ir_back, INPUT);
 
myservo.attach(3);
myservo.write(90);

lcd.begin(20, 4); 
lcd.setCursor (0,1);
lcd.print("  Akilli Otopark ");
lcd.setCursor (0,2);
lcd.print("    Sistemi   ");
delay (2000);
lcd.clear();  

Read_Sensor();

int total = Y1+Y2+Y3+Y4+Y5+Y6;
yer = yer-total; 
}

void loop(){

Read_Sensor();

lcd.setCursor (0,0);
lcd.print("  Bos Yer: "); 
lcd.print(yer);
lcd.print("  "); 

lcd.setCursor (0,1);
if(Y1==1){lcd.print("Y1:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y1:Bos ");}

lcd.setCursor (10,1);
if(Y2==1){lcd.print("Y2:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y2:Bos ");}

lcd.setCursor (0,2);
if(Y3==1){lcd.print("Y3:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y3:Bos ");}

lcd.setCursor (10,2);
if(Y4==1){lcd.print("Y4:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y4:Bos ");}

 lcd.setCursor (0,3);
if(Y5==1){lcd.print("Y5:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y5:Bos ");}

lcd.setCursor (10,3);
if(Y6==1){lcd.print("Y6:Dolu ");}
   else{lcd.print("Y6:Bos ");}  

if(digitalRead (ir_enter) == 0 && flag1==0){
if(yer>0){flag1=1;
if(flag2==0){myservo.write(180); yer = yer-1;}
}else{
lcd.setCursor (0,0);
lcd.print(" Park Dolu "); 
delay(1500);
}  
}

if(digitalRead (ir_back) == 0 && flag2==0){flag2=1;
if(flag1==0){myservo.write(180); yer = yer+1;}
}

if(flag1==1 && flag2==1){
delay (1000);
myservo.write(90);
flag1=0, flag2=0;
}

delay(1);
}

void Read_Sensor(){
Y1=0, Y2=0, Y3=0, Y4=0, Y5=0, Y6=0;

if(digitalRead(ir_car1) == 0){Y1=1;}
if(digitalRead(ir_car2) == 0){Y2=1;}
if(digitalRead(ir_car3) == 0){Y3=1;}
if(digitalRead(ir_car4) == 0){Y4=1;}
if(digitalRead(ir_car5) == 0){Y5=1;}
if(digitalRead(ir_car6) == 0){Y6=1;} 
}

Merhaba foruma hoş geldin. Hali hazırda bluetooth kullanılan projelerdeki kodlara bakarak mantığını kavrayıp kopya çekmeni öneririm. Örnek olarak;