Blynksimple800 kütüphane hatası

Merhabalar Esp32 Sim 800l ile bir proje geliştiriyorum fakat Blynksimple800.h bu kütüphanede hata alıyorum yardımcı olabilirmisiniz.

Merhabalar,
Hatayı bizimle paylaşırsanız daha iyi yardımcı olabiliriz :slightly_smiling_face:

Merhabalar hata nedir? Eğer hata yazım yanlışı gibi bir şey ise değilse kütüphanenin önceki versiyonlarını kurarak tekrardan deneyiniz.

Merhabalar öncelikle teşekkür ederim ilginiz için bu yazılımı kullanıyorum sim800l kullanıyorum fakat blynksimple800l kütüphanesinde problem yaşıyorum kurmadigim kütüphane kalmadı :blush:

#define MODEM_RST 5
#define MODEM_PWKEY 4
#define MODEM_POWER_ON 23
#define MODEM_TX 27
#define MODEM_RX 26
#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22

#define BLYNK_PRINT Serial
#define BLYNK_HEARTBEAT 30
#define TINY_GSM_MODEM_SIM800

#include <TinyGsmClient.h>
#include <BlynkSimpleSIM800.h>

#include <Wire.h>
// #include <TinyGsmClient.h>
#include “utilities.h”

// Set serial for debug console (to the Serial Monitor, default speed 115200)
#define SerialMon Serial

// Hardware Serial on Mega, Leonardo, Micro
#define SerialAT Serial1

const char apn[] = “YourAPN”;
const char user[] = “”;
const char pass[] = “”;

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
const char auth[] = “Auth Token”;

TinyGsm modem(SerialAT);

void setup()
{
// Set console baud rate
SerialMon.begin(115200);
delay(10);

// Keep power when running from battery
Wire.begin(I2C_SDA, I2C_SCL);
bool isOk = setPowerBoostKeepOn(1);
SerialMon.println(String("IP5306 KeepOn ") + (isOk ? “OK” : “FAIL”));

// Set-up modem reset, enable, power pins
pinMode(MODEM_PWKEY, OUTPUT);
pinMode(MODEM_RST, OUTPUT);
pinMode(MODEM_POWER_ON, OUTPUT);

digitalWrite(MODEM_PWKEY, LOW);
digitalWrite(MODEM_RST, HIGH);
digitalWrite(MODEM_POWER_ON, HIGH);

// Set GSM module baud rate and UART pins
SerialAT.begin(115200, SERIAL_8N1, MODEM_RX, MODEM_TX);
delay(3000);

// Restart takes quite some time
// To skip it, call init() instead of restart()
SerialMon.println(“Initializing modem…”);
modem.restart();

String modemInfo = modem.getModemInfo();
SerialMon.print("Modem: ");
SerialMon.println(modemInfo);

// Unlock your SIM card with a PIN
//modem.simUnlock(“1234”);

SerialMon.print(“Waiting for network…”);
if (!modem.waitForNetwork(240000L)) {
SerialMon.println(" fail");
delay(10000);
return;
}
SerialMon.println(" OK");

if (modem.isNetworkConnected()) {
SerialMon.println(“Network connected”);
}

SerialMon.print(F(“Connecting to APN: “));
SerialMon.print(apn);
if (!modem.gprsConnect(apn, user, pass)) {
SerialMon.println(” fail”);
delay(10000);
return;
}
SerialMon.println(" OK");

Blynk.begin(auth, modem, apn, user, pass);
}

void loop()
{
Blynk.run();

Tekrar merhabalar,
İndirdiğiniz bütün kütüphaneleri silip tekrar kurmanızı öneririm çünkü birden fazla kütüphane olunca daha çok hata çıkabiliyor. Tek bir kütüphane kurmanız ve kütüphane isminden emin olmanız çözüm olabilir. :smiley:

Çok teşekkür ederim blynk kütüphanesini tekrar yükleyip deniyorum.