BMP 180 sensörü hata

Aldığım veriler hep aynı
Sıcaklık = 0.00
Basınç = 235 veriler hiç değişmiyor

Merhabalar,

Bağlantı şemanızı ve kodlarınızı iletirseniz bir kontrol edelim.

#include <Adafruit_BMP085.h>

#include <Wire.h>

Adafruit_BMP085 bmp;
void setup() {
Serial.begin(9600);
if (!bmp.begin()) {
Serial.println(“Could not find a valid BMP085 sensor, check wiring!”);
while (1) {}
}
}

void loop() {
Serial.print(“Temperature = “);
Serial.print(bmp.readTemperature());
Serial.println(” *C”);

Serial.print("Pressure = ");
Serial.print(bmp.readPressure());
Serial.println(" Pa");

// Calculate altitude assuming 'standard' barometric
// pressure of 1013.25 millibar = 101325 Pascal
Serial.print("Altitude = ");
Serial.print(bmp.readAltitude());
Serial.println(" meters");

Serial.print("Pressure at sealevel (calculated) = ");
Serial.print(bmp.readSealevelPressure());
Serial.println(" Pa");

// you can get a more precise measurement of altitude
// if you know the current sea level pressure which will
// vary with weather and such. If it is 1015 millibars
// that is equal to 101500 Pascals.
Serial.print(“Real altitude = “);
Serial.print(bmp.readAltitude(101500));
Serial.println(” meters”);

Serial.println();
delay(500);

}
Bağlantı şeması;