Buton ve Led uygulaması

bool ledyakma = 0;
bool esk = 0;
int byt = 0;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
pinMode(3, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(4, INPUT);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
if (digitalRead(4) == 1) {
byt++;
delay (100);
}
if (byt == 2) {
byt = 0;
esk = 1;
ledyakma = 0;
}
if (byt == 1) {
esk = 0;
ledyakma = 1;

}
if (esk==0&&ledyakma==1) {
digitalWrite(3, HIGH);
Serial.println(ledyakma);

} else if (ledyakma == 0 && esk == 1) {
digitalWrite(3, LOW);
Serial.println(ledyakma);
}
delay(10);
}
Bu kodu ARDUİNO IDE’ye yazıyorum,yüklüyorum,amacım butona birkez basınca led yansın , bastığımda sönsün. Kodu nasıl değiştirmeliyim. Teşekkürler