CEYD-A ile Arduino Kontrolü (ESP8266 WIFI Modülü ile)


CEYD-A, IoT cihazdan WIFI ile gönderilen veriyi okuyor:
IoT hizmeti olan ThingSpeak ayarlarını, kendi ayarlarına saklayıp kanal üzerinden bilgi çekmenizi sağlayan kurgu eklendi.
Bu şekilde üzerinde ESP8266 Wifi modülü olan devrenizden, ThingSpeak kanalına field1 alanı olarak gönderdiğiniz elektronik devre değerini, CEYD-A üzerinden sesli okutabiliyorsunuz.
CEYD-A, elektronik devre ile sadece Bluetooth üzerinden değil, Wifi üzerinden de iletişim kurabilir.

5 Beğeni