Dijital metre hata

Merhaba dijital metre yapimini robotistan videosunu izleyerek herseyini uygun yaptim yalniz kodu da dogru atsamda uzaklik 0 cm yaziyor bu sorunu bir turlu çözemedim

1 Beğeni

mesafe sensörü koltuğa doğru bakıyor. 0cm zaten. Kodunuzu gönderir misiniz.

mesafe sensörü ile ilgili bir bağlama hatası yapmış olabilirsin aynı projeyi ben de yaptım ilk başta öyle oldu sensörü yeniden bağlayınca düzeldi bir de istersen bu kodu kullanabilirsin daha optimize ve ölçemiyiceği bir mesafe varsa ölçülemiyor yazıyor bu sayede hata sensörde mi anlamış olursun

#include <LiquidCrystal.h>               //LCD kütüphanemizi başlatıyoruz.
int trigPin = 7;                    //Ultrasonik sensör trig pini değişkeni
int echoPin = 6;                    //Ultrasonik sensör echo pini değişkeni
int sure;                        //Ses dalgasının gidip gelme süresi değişkeni
int uzaklik;                      //Ölçülen uzaklık değeri değişkeni
int rs = 12, en = 11, d4 = 5, d5 = 4, d6 = 3, d7 = 2;  //LCD'nin pin değişkenlerini tanımlıyoruz.
LiquidCrystal lcd(rs, en, d4, d5, d6, d7);       //LCD'nin pin bağlantılarını ayarlıyoruz.

void setup() {
 pinMode(trigPin, OUTPUT);               //trig pinini OUTPUT olarak ayarlıyoruz.
 pinMode(echoPin,INPUT);                //echo pinini INPUT olarak ayarlıyoruz.
 lcd.begin(16, 2);                   //LCD ekranımızın en-boy oranını ayarlıyoruz.                
}

void loop() {
 digitalWrite(trigPin, LOW);              //Ultrasonik sensör ile ölçüm sekansını başlatıyoruz.
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH, 11600);         //Ses dalgasının gidip gelme süresini ölçüyoruz.
 uzaklik = sure * 0.0345 / 2;             //Ölçülen süre ile uzaklık hesabı yapıyoruz.
 
 if (uzaklik == 0) {                  //Eğer uzaklık 0 ise
  lcd.clear();                    //LCD'deki eski yazılar temizlenir.
  lcd.setCursor(0, 0);                //LCD'nin 1. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print("Uzaklik:");               
  lcd.setCursor(0, 1);                //LCD'nin 2. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print("Olculemiyor");              //Uzaklık değerini LCD'ye yazdırıyoruz.
 } else {                       //Aksi halde
  lcd.clear();                    //LCD'deki eski yazılar temizlenir.
  lcd.setCursor(0, 0);                //LCD'nin 1. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print("Uzaklik:");               
  lcd.setCursor(0, 1);                //LCD'nin 2. satır 1. sütunundan yazmaya başlıyoruz.
  lcd.print(uzaklik);                 //Uzaklık değerini LCD'ye yazdırıyoruz.
  lcd.print("cm");
 }
 delay(250);
}