Engelden Kaçan Robot

Herkese merhabalar,
Bugün engelden kaçan robot diğer adıyla engel algılayan robot yapacağım öncelikle malzemeler:
1 x Arduino
1 x HC-SR04 Ultrasonik Mesafe Sensörü
6 x AA Pil
1 x 6’lı AA pil yuvası
1 x l298N Voltaj regülatörlü Çift Motor Sürücü Kartı
1 x Çok Amaçlı Robot Platformu
ve biraz kablo ya da jumper
Hepsinin linkini gönderinin en altında bulabilirsiniz.

Malzemelerden sonra devreye geçiyorum

Fritzing şemasında da gösterildiği gibi motor sürücünün içinde regülatör olduğu için pili ve motorları sürücüye bağlıyorum ve HC-SR04ün + - trig ve echo pinlerini bağlıyorum.

Devreden sonra yazılım kısmına geçiyorum

engelflow
Yukarıdaki algoritmada da gördüğünüz gibi eğer sensörün çıktısı 15 cm den küçükse ileri eğer 15 cm ya da 15 den büyükse sağa dön şeklinde ayarladım aşağıda kodu verdim:

#define echoPin 12 //Ultrasonik sensörün echo pini Arduino'nun 12.pinine
#define trigPin 13 //Ultrasonik sensörün trig pini Arduino'nun 13.pinine tanımlandı.
#define MotorR1 7
#define MotorR2 6
#define MotorRE 9 // Motor pinlerini tanımlıyoruz.
#define MotorL1 5
#define MotorL2 4
#define MotorLE 3long sure, uzaklik; //süre ve uzaklık diye iki değişken tanımlıyoruz.

void setup() {


 // ultrasonik sensör Trig pininden ses dalgaları gönderdiği için OUTPUT (Çıkış),
 // bu dalgaları Echo pini ile geri aldığı için INPUT (Giriş) olarak tanımlanır.
 pinMode(echoPin, INPUT);
 pinMode(trigPin, OUTPUT);

 pinMode(MotorL1, OUTPUT);
 pinMode(MotorL2, OUTPUT);
 pinMode(MotorLE, OUTPUT); //Motorlarımızı çıkış olarak tanımlıyorum.
 pinMode(MotorR1, OUTPUT);
 pinMode(MotorR2, OUTPUT);
 pinMode(MotorRE, OUTPUT);


 Serial.begin(9600);

}

void loop() {


 digitalWrite(trigPin, LOW); //sensör pasif hale getirildi
 delayMicroseconds(5);
 digitalWrite(trigPin, HIGH); //Sensore ses dalgasının üretmesi için emir verildi
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW); //Yeni dalgaların üretilmemesi için trig pini LOW konumuna getirildi

 sure = pulseIn(echoPin, HIGH); //ses dalgasının geri dönmesi için geçen sure ölçülüyor
 uzaklik = sure / 29.1 / 2; //ölçülen süre uzaklığa çevriliyor

 Serial.println(uzaklik);

 if (uzaklik < 15) // Uzaklık 15'den küçük ise,
 {
  geri(); // 150 ms geri git
  delay(150);
  sag(); // 250 ms sağa dön
  delay(250);
 }
 else { // değil ise,
  ileri(); // ileri git
 }

}void ileri(){ // Robotun ileri yönde hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.

 digitalWrite(MotorR1, HIGH); // Sağ motorun ileri hareketi aktif
 digitalWrite(MotorR2, LOW); // Sağ motorun geri hareketi pasif
 analogWrite(MotorRE, 150); // Sağ motorun hızı 150

 digitalWrite(MotorL1, HIGH); // Sol motorun ileri hareketi aktif
 digitalWrite(MotorL2, LOW); // Sol motorun geri hareketi pasif
 analogWrite(MotorLE, 150); // Sol motorun hızı 150
 
 
}


void sag(){ // Robotun sağa dönme hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.

 digitalWrite(MotorR1, HIGH); // Sağ motorun ileri hareketi aktif
 digitalWrite(MotorR2, LOW); // Sağ motorun geri hareketi pasif
 analogWrite(MotorRE, 0); // Sağ motorun hızı 0 (Motor duruyor)

 digitalWrite(MotorL1, HIGH); // Sol motorun ileri hareketi aktif
 digitalWrite(MotorL2, LOW); // Sol motorun geri hareketi pasif
 analogWrite(MotorLE, 150); // Sol motorun hızı 150
 
 
}


void geri(){ // Robotun geri yönde hareketi için fonksiyon tanımlıyoruz.

 digitalWrite(MotorR1, LOW); // Sağ motorun ileri hareketi pasif
 digitalWrite(MotorR2, HIGH); // Sağ motorun geri hareketi aktif
 analogWrite(MotorRE, 150); // Sağ motorun hızı 150

 digitalWrite(MotorL1, LOW); // Sol motorun ileri hareketi pasif
 digitalWrite(MotorL2, HIGH); // Sol motorun geri hareketi aktif
 analogWrite(MotorLE, 150); // Sol motorun hızı 150
 
}

Satın alma linkleri:

1 Beğeni