ESP 32 cam ile ilgili

Öncelikle merhabalar.Benim bir sorum olacak,Robotistandan temin ettiğim,ESP 32 cam geliştirme kartına program yüklerken,bir uyarı alıyorum.A Fatal error occuret:MD5 of file does not match data in flash !bu uyarıyı alıyorum.programı yükleyemiyorum.

Yüklediğiniz kodu da atarmısınız? :grinning_face_with_smiling_eyes:

Kod olarak şunu yapıyorum.9rnek kısmından,Esp32 ye geliyorum.Daha sonra Camera seçeneğine geliyorum.Buradan Camerawebserver üzerine tıklıyorum.Açılan sayfada,Al thinkerin yorumunu kadırıp,diğer kamera türlerini yorum yapıyorum.Kullandığım,ssıd isim ve şifresini girip,115200 baud hızını ayarlıyorum.

#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

//
// WARNING!!! PSRAM IC required for UXGA resolution and high JPEG quality
//      Ensure ESP32 Wrover Module or other board with PSRAM is selected
//      Partial images will be transmitted if image exceeds buffer size
//

// Select camera model
//#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_ESP_EYE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_V2_PSRAM // M5Camera version B Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM // No PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER // Has PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_TTGO_T_JOURNAL // No PSRAM

#include "camera_pins.h"

const char* ssid = "*********";
const char* password = "*********";

void startCameraServer();

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.setDebugOutput(true);
 Serial.println();

 camera_config_t config;
 config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
 config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
 config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
 config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
 config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
 config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
 config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
 config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
 config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
 config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
 config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
 config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
 config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
 config.pin_sscb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
 config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
 config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
 config.xclk_freq_hz = 20000000;
 config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
 
 // if PSRAM IC present, init with UXGA resolution and higher JPEG quality
 //           for larger pre-allocated frame buffer.
 if(psramFound()){
  config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
  config.jpeg_quality = 10;
  config.fb_count = 2;
 } else {
  config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
  config.jpeg_quality = 12;
  config.fb_count = 1;
 }

#if defined(CAMERA_MODEL_ESP_EYE)
 pinMode(13, INPUT_PULLUP);
 pinMode(14, INPUT_PULLUP);
#endif

 // camera init
 esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
 if (err != ESP_OK) {
  Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
  return;
 }

 sensor_t * s = esp_camera_sensor_get();
 // initial sensors are flipped vertically and colors are a bit saturated
 if (s->id.PID == OV3660_PID) {
  s->set_vflip(s, 1); // flip it back
  s->set_brightness(s, 1); // up the brightness just a bit
  s->set_saturation(s, -2); // lower the saturation
 }
 // drop down frame size for higher initial frame rate
 s->set_framesize(s, FRAMESIZE_QVGA);

#if defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WIDE) || defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_ESP32CAM)
 s->set_vflip(s, 1);
 s->set_hmirror(s, 1);
#endif

 WiFi.begin(ssid, password);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");

 startCameraServer();

 Serial.print("Camera Ready! Use 'http://");
 Serial.print(WiFi.localIP());
 Serial.println("' to connect");
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 delay(10000);
}

Merhaba, kartınıza yükleme yaparken esp32 cam in pinlerinin hiçbir yere bağlı olmadığından (özellikle SPI flash pinlerinin 6 dan 11 e kadar) ve dışarıdan enerji verilmemiş olduğundan emin olmalısınız.

Yukarıda bahsettiğim koşullarda tekrar yükleme yapmayı deneyin yine olmassa sanırım yukarda belirttiğim sebeplerden MD5 dosyası bozulmuş ve kartınız flash korumalı olmuş yani malesef yenisini almalısınız.

Teşekkür ederim. Bende zaten öyle tahmin ettim cevabınızda aydınlatıcı oldu .

1 Beğeni