ESP32-CAM Hatası

https://www.youtube.com/watch?v=w97zCZIOeWU&t=468s linkinde yer alan videodKİ bütün adımları uygulamamıza rağmen Camera probe failed with error 0x105(ESP_ERR_NOT_FOUND) hatası ile karşılaşıyoruz. Bu sorunu nasıl çözebiliriz?