Esp8266 Akıllı kapi sensoru

Bu video daki projeyi yapmak için malzemeleri aldım. Kodunda yazdım fakat bi yerde kod hata veriyor. Kod konusunda. Yardımcı olabilecek var mı?

hangi yerde hata olduğunu bize göstermeden biz bilemeyiz malesef nerde hata olduğunu
-Bir kütüphane mi eksik ondan mı hata veriyor.
-Kopyalarken bi yeri atladın da ondan mı hata veriyor.
-Yanlışlıkla programdan (,;{}) bunun gibi işaretler mi sildin ondan mı hata veriyor

daha böyle birçok hata verme sebebi var bize göstermen gerekiyor nerde ne hatası verdiğini

/* Comment this out to disable prints and save space */
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = "tokenim";

// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "wifi adı";
char pass[] = "wifi şifre";


bool isFirstConnect = true;

// Thisfunction willrun every time Blynk connection is established
BLYNK_CONNECTED()
(
 if (isFirstConnect)
 (
  // Request Blynk serve to re-send latest values for all pins
  Blynk.syncAll();
  isFirstConnect = false;
 )
)
  bool alarm_mode =false;
  int sensor = 5;
  int buzzer = 15;
  int alarm_led = 4;
  int alarm_led_off = 0;
  

BlynkTimer timer;

void myTimerEvent()
(
   if(digitalRead(sensor) == 1) (
    Blynk.virtualWrite(V0,"CLOSE");

    )
    if(digitalRead(sensor) == 0)
    (
     Blynk.virtualWrite( V0, "OPEN");
     if(alarm_mode == true)
     (
     
     Blynk.notfiy ("ALERT,Door is open, Alarm Mode ON");
     digitalWrite(buzzer, HIGH);
     delay(500);
     digitalWrite(buzzer, LOW);
     )
     
 )
 )
 
 
BLYNK_WRITE(V1) (
 switch (param.asIntT()) (
  case 1:(//Item1
   //serial.println("Item 1 selected");
   alarm_mode = true;
   digitalWrite(alarm_led, HIGH);
 )
 case 2:(//Item 2
 //Serial.printin("Item 2 selected");
 alarm_mode = false;
 digitalWrite(buzzer, LOW);
 digitalWrite(alarm_led, LOW);
 digitalWrite(alarm_led_off, HIGH);
 break;
 )
 )
 )
void setup()
{
 pinMode(sensor, INPUT_PULLUP);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 pinMode(alarm_led, OUTPUT);
 pinMode(alarm_led_off,OUTPUT);
  
 // Debug console
 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
 Blynk.run();
}

programı aldığın kaynaktan hatalı almışsın veya sen düzenleme yapmışsın çoğu yerde süslü parantez yerine normal parantez var

Gönderdiğim videoya bakarak ben yazmaya çalıştım. Demekki hatalı yazmışım. Teşekkürler

Void ve if gibi döngülerde ‘{,}’ gibi terimler de eksik bilgine:)

Daha önce bilgim olmadığı için baya hatalı olmuş. Başka bi yerden buldum teşekkürler

1 Beğeni