Esp8266 Ds18b20 Mysql'a veri gönderme

Merhaba, 4 adet ds18b20 ısı sensörü ile sıcaklıkları ölçüp web sitemdeki mysql’a veri göndermek istiyorum. Yardımcı olabilecek varmı?

Web sitenize gelen dataları kaydedecek yazılım hazır mı yoksa her iki tarafta da mı yardım gerekiyor ?

Web sitede yazılımım var. Araştırdığım kadarıyla esp’den get methodu ile veri gönderiliyor. yani sıcaklıkları okuyup veri haline getirip, Çıkan verileride “websitesi-com/veri.php?sensor1=20?sensor2=25?sensor3=30?sensor4=20” gibi koda dönüştürüp get methodu ile gönderdiğimizde veri tabanına yazdıra biliyoruz.
4 Sensörün değerlerini okuyabiliyorum. Fakat web sitesine gönderecek link haline getiremedim bir türlü. Bu konuda yardıma ihtiyacım var

Modem Adı , Modem Şifresi ve İnternetsitesini girip kodu test eder misin.


#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>

const char* ssid = "Modem Adı";
const char* password = "Modem Şifresi";
const String internetSitesi = "http://forum.robotistan.com";

void setup() {

  Serial.begin(115200);
  delay(1000);

  connectWifi();

  int data1 = 200;
  int data2 = 500;
  int data3 = 10;
  int data4 = 220;

  bool islemBasarilimi = httpGETRequest(internetSitesi + "/veri.php/?sensor1="+  data1  +"&sensor2="+  data2  +"&sensor3="+  data3  +"&sensor4="+  data4);
  if ( islemBasarilimi ){
    Serial.println("İşlem Başarılı");
  }
  else
  {
    Serial.println("İşlem Başarısız");
  }
   
}
void loop() {
  
}
void connectWifi() {
  WiFi.begin(ssid, password);
  Serial.println("");

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to ");
  Serial.println(ssid);
  Serial.print("IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println("");
}
bool httpGETRequest(const String serverName) {
  WiFiClient client;
  HTTPClient http;
    
  http.begin(client, serverName);
  
  int httpResponseCode = http.GET();
  
  if (httpResponseCode<=0){
    Serial.print("Error code: ");
    Serial.println(httpResponseCode);
  }

  http.end();

  return httpResponseCode>0;
}

C:\Users\Dell\Desktop\harun\harun - Kopya.ino:34:6: error: redefinition of ‘void setup()’
34 | void setup(void)
| ^~~~~
C:\Users\Dell\Desktop\harun\harun.ino:8:6: note: ‘void setup()’ previously defined here
8 | void setup() {
| ^~~~~
C:\Users\Dell\Desktop\harun\harun - Kopya.ino:68:6: error: redefinition of ‘void loop()’
68 | void loop(void)
| ^~~~
C:\Users\Dell\Desktop\harun\harun.ino:30:6: note: ‘void loop()’ previously defined here
30 | void loop() {
| ^~~~
exit status 1
NodeMCU 0.9 (ESP-12 Module) kartı için derleme hatası.

Hatası alıyorum hocam.

Birde linki yanlış yazmışım aşağıdaki gibi düzelttim gönderdiğiniz kodu.

/veri.php/?sensor1=“+ data1 +”&sensor2=“+ data2 +”&sensor3=“+ data3 +”&sensor4="+ data4

setup ve loop fonksiyonları zaten varken tekrar tanımlıyorsun. Tüm yazılımını buradan gönderir misin.

.ino dosyalarında boşluk ve türkçe karakter kullanmadan yaz. (harun - kopya.ino boşluk içeriyor.)