Esp8266-esp01 wifi modülü kod yükleme sorunu

usb aparatıyla bilgisayara bağladım kod yükle dediğim zaman bu hataları veriyor

raceback (most recent call last):
File “C:\Users\m3hm3\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py”, line 66, in
esptool.main(cmdline)
File “C:/Users/m3hm3/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 3552, in main
esp.connect(args.before, args.connect_attempts)
File “C:/Users/m3hm3/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py”, line 529, in connect
raise FatalError(‘Failed to connect to %s: %s’ % (self.CHIP_NAME, last_error))
esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header
Failed uploading: uploading error: exit status 1