ESP8266 İle Çiçek, Bitki Sulama

hatayı nasıl düzeltebilirim karta yüklerken böyle bir sıkıntı çıkıntı

Kodu ve hatayı fotoğraf yerine kopyalıp paylaşır mısınız? böylece daha iyi yardımcı olabilelim.

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h> //Gerekli kütüphanelerimizi ekliyoruz.
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char token[] = "x";
char agAdi[] = "y";
char agSifre[]= "z";
#define sensor A0
int deger;
int donusum;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(token, agAdi, agSifre);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
deger = analogRead(sensor);
donusum=map(deger ,0,1023,0,100);
Blynk.virtualWrite (V1, donusum);
Blynk.run();
}
hata mesajı;
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Kart:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

Executable segment sizes:

IROM  : 246040     - code in flash     (default or ICACHE_FLASH_ATTR) 

IRAM  : 28180  / 32768 - code in IRAM     (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...) 

DATA  : 1328 )     - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP 

RODATA : 2212 ) / 81920 - constants       (global, static) in RAM/HEAP 

BSS  : 25552 )     - zeroed variables   (global, static) in RAM/HEAP 

Çalışmanız programın 277760 bayt (26 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 1044464 bayt.

Global değişkenler belleğin 29092 byte kadarını (35%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 52828 byte yer kalıyor. En fazla 81920 byte kullanılabilir.

esptool.py v2.8

Serial port COM3

Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\acer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.2/tools/upload.py", line 65, in <module>

  esptool.main(cmdline)

 File "C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 2889, in main

  esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)

 File "C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py", line 237, in __init__

  self._port = serial.serial_for_url(port)

 File "C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url

  instance.open()

 File "C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open

  raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))

serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': OSError(22, 'Semafor zaman a��m� s�resi ge�ildi.', None, 121)

serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM3': OSError(22, 'Semafor zaman a��m� s�resi ge�ildi.', None, 121)C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-master içerisinde geçersiz kütüphane bulundu: no headers files (.h) found in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-masterThis report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

hatayı düzeltmeme yardımcı olabilir misiniz?

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h> //Gerekli kütüphanelerimizi ekliyoruz.
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

char token[] = “x”;
char agAdi[] = “y”;
char agSifre[]= “z”;
#define sensor A0
int deger;
int donusum;

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(token, agAdi, agSifre);
}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
deger = analogRead(sensor);
donusum=map(deger ,0,1023,0,100);
Blynk.virtualWrite (V1, donusum);
Blynk.run();
}
hata mesajı;
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Kart:“NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200”

Executable segment sizes:

IROM : 246040 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)

IRAM : 28180 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs…)

DATA : 1328 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP

RODATA : 2212 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP

BSS : 25552 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP

Çalışmanız programın 277760 bayt (26 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 1044464 bayt.

Global değişkenler belleğin 29092 byte kadarını (35%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 52828 byte yer kalıyor. En fazla 81920 byte kullanılabilir.

esptool.py v2.8

Serial port COM3

Traceback (most recent call last):

File “C:\Users\acer\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.2/tools/upload.py”, line 65, in

esptool.main(cmdline)

File “C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py”, line 2889, in main

esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)

File “C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/esptool\esptool.py”, line 237, in init

self._port = serial.serial_for_url(port)

File “C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/pyserial\serial_init_.py”, line 88, in serial_for_url

instance.open()

File “C:/Users/acer/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.2/tools/pyserial\serial\serialwin32.py”, line 62, in open

raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))

serial.serialutil.SerialException: could not open port ‘COM3’: OSError(22, ‘Semafor zaman a��m� s�resi ge�ildi.’, None, 121)

serial.serialutil.SerialException: could not open port ‘COM3’: OSError(22, ‘Semafor zaman a��m� s�resi ge�ildi.’, None, 121)

C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-master içerisinde geçersiz kütüphane bulundu: no headers files (.h) found in C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\Arduino-master

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File -> Preferences.

https://maker.robotistan.com/esp8266-ile-cicek-sulama/![resim|281x499](upload://4OHtkgkdvarGphb5yCnrd2VTJXX.png)

uygulama üzerinde nem kontrolü yapıyor ama motordan su almıyor Blynk üzerinden mi hata var acaba motor sürücü kartından mı motor su vermiyor

[Yükleme: image.jpg…] hatayı çözemiyorum kodda mı hata var karttamı bulamadım yardımcı olursanız çok mutlu olurum 1 haftadır çalıştıramadım su motorunu şimdiden teşekkür ederim

Selam @enginer,

Ben yardımcı olacağım fakat aldığınız hataları tekrar ve öz bir biçimde yazabilir misiniz? Şu an okuduklarımdan pek bir şey anlamadım.