ESP8266 ile step motor projesinde ip adresi alamıyorum

AT
AT+RST
AT+CWMODE=1
şeklinde kalmakta ip adresi vermiyor sebebi ney olabilir