ESP8266 kod derleme hata

ESP8266’ya kod atmadan önce derleme hatası alıyorum?

Arduino:1.8.13 (Windows 8.1), Kart:“Arduino Nano, ATmega328P (Old Bootloader)”

“BlynkSimpleEsp8266.h” için birden fazla library bulundu

In file included from C:\Users\Emir\Desktop\sketch_feb12a\sketch_feb12a.ino:3:0:

Kullanılıyor: C:\Users\Emir\Documents\Arduino\libraries\Blynk

C:\Users\Emir\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:15:2: error: #error This code is intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

Kullanılmıyor: C:\Users\Emir\Documents\Arduino\libraries\blynk-library-master

#error This code is intended to run on the ESP8266 platform! Please check your Tools->Board setting.

^~~~~

C:\Users\Emir\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:18:10: fatal error: version.h: No such file or directory

#include <version.h>

      ^~~~~~~~~~~

compilation terminated.

exit status 1

Arduino Nano kartı için derleme hatası.

This report would have more information with
“Show verbose output during compilation”
option enabled in File → Preferences.

Öncelikle birden fazla hata var

  1. Öncelikle yanlış kart seçili esp8266ı seçili olması gerek

  2. Kullanmak istediğiniz Version.h kütüphanesi bilgisayarda indirili değil onu indirmeniz gerek.

eğer gözden kaçan bir şey yoksa bunları yaparsanız düzelecektir.

yükleme linki bırakbilir misiniz bulamadım da :frowning:

Arduinonun kütüphane yükleme kısmına bakar mısınız?