Esp8266 yüklemeye çalışırken hata alıyorum

merhabalar projemin kodu bu

#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#include <Servo.h>

Servo servo;

char auth[] = “TMPL64p5z5IkJ”;// replace with your blynk token
char ssid[] = “yorulmaz”; //replace eith your wifi ssid
char pass[] = “yorulmaz1987”; //replace with your wifii pass

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass);

servo.attach(2); // nodemcu D4 pin
servo.write(0); // move to 0•
}

void loop()
{

Blynk.run();

}

BLYNK_WRITE(V2) // virtual pin 2 on blynk app
{
int pinValue = param.asInt();
if (pinValue == 1) //if button on
{ servo.write(58);// move servo to 58•
}
else // if button off

servo.write(0); // move servo to 0•
}

esp8266 yüklemeye çalışırken böyle bir hata alIn file included from c:\Users\Fatih\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkApiArduino.h:14,
from c:\Users\Fatih\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/BlynkSimpleEsp8266.h:24,
from C:\Users\Fatih\AppData\Local\Temp.arduinoIDE-unsaved2023716-2312-10v4e95.406r\ESP8266_Shield\ESP8266_Shield.ino:3:
c:\Users\Fatih\Documents\Arduino\libraries\Blynk\src/Blynk/BlynkApi.h:39:6: error: #error “Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME”
39 | #error “Please specify your BLYNK_TEMPLATE_ID and BLYNK_TEMPLATE_NAME”
| ^~~~~
Multiple libraries were found for “Servo.h”
Used: C:\Users\Fatih\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.1.2\libraries\Servo
Not used: C:\Users\Fatih\AppData\Local\Arduino15\libraries\Servo
exit status 1

Compilation error: exit status 1

sorun ne olabilir cevaplarınızı bekliyorum

Library i arduino İDE ye attınız mı? Ve ESP driveri kurdunuz mu

Hepsini kurdum şimdi yükledim karta bu sefer blynk uygulamasına girdiğim zaman orasını yapamadım

Akilli priz yapiyorsunuz galiba. Kodda SSID diye bir yer olması lazım. Buraya kendi WİFİ ınızın ismini girmenlz lazım. Alt satırında Password diye bir kısım olması lazım. Oraya da ismini girdiğiniz WİFİ ağının şifresin gireceksiniz. Ama yeni modemlerde 5GHZ ve 2.4GHZ var. NodeMCU 5GHZ desteklemiyor galiba. ondan 2.4GHZ olan ağın adını girmelisiniz.

Teşekkür ederim cevapladigin için servo motordan ışık açmayı yapıyordumda

Bylink i mi yapamıyorsunuz? Bir de yararlandığıniz videoyu atabilir misiniz?