Esptool.py v3.0 EP8266 Arduino hatası

Merhaba Blynk uygulaması ve arudino uno kullanarak Bildirim veren bir yağmur sensörü yapıyorum fakat arduino dan plc ye yüklerken şöyle bir hata alıyorum;

Arduino:1.8.16 (Windows 10), Kart:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"

Executable segment sizes:

ICACHE : 32768      - flash instruction cache 

IROM  : 251796     - code in flash     (default or ICACHE_FLASH_ATTR) 

IRAM  : 28257  / 32768 - code in IRAM     (IRAM_ATTR, ISRs...) 

DATA  : 1560 )     - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP 

RODATA : 2440 ) / 81920 - constants       (global, static) in RAM/HEAP 

BSS  : 26432 )     - zeroed variables   (global, static) in RAM/HEAP 

Çalışmanız programın 284053 bayt (29 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 958448 bayt.

Global değişkenler belleğin 30432 byte kadarını (37%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 51488 byte yer kalıyor. En fazla 81920 byte kullanılabilir.

esptool.py v3.0

Serial port COM3

Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____Traceback (most recent call last):

 File "C:\Users\asus\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\3.0.2/tools/upload.py", line 66, in <module>

_
 esptool.main(cmdline)

 File "C:/Users/asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 3552, in main

 esp.connect(args.before, args.connect_attempts)

 File "C:/Users/asus/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/3.0.2/tools/esptool\esptool.py", line 529, in connect

  raise FatalError('Failed to connect to %s: %s' % (self.CHIP_NAME, last_error))

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

esptool.FatalError: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

ardiuno daki kodum;

#define BLYNK_PRINT Serial

// İlgili Kütüphaneler eklendi
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// Projenize ait Auth Token. Uygulama içinden veya mail adresinizden erişebilirsiniz
char auth[] = "blynk_key";

//WiFi ağ adınız ve parolanız
char ssid[] = "wifi_name";
char pass[] = "password";


BlynkTimer timer;

int YagmurSensoru = A0;
int data = 0;
int buzzer = 0;

void setup()
{
 Serial.begin(115200);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass);
 timer.setInterval(1000L, getSendData);

}

void loop()
{
 timer.run();
 Blynk.run();
}

void getSendData()
{
 data = analogRead(YagmurSensoru);
 Blynk.virtualWrite(V2, data);

 if (data > 300)
 {
  Blynk.notify("Dikkat !!! Yağmur Sensörü çalıştı...");
  tone(buzzer, 1000, 200);
 }

 
 }

ayarlarım

yardımcı olursanız sevinirim

Merhabalar. Sorununuz ESP8266 connection hatası. Kablonuzda sorun olabilir, kütüphane sürümünüzden kaynaklı olabilir. Kod atarken flash tuşuna basmayı deneyebilirsiniz. Bu arada NodeMcu mu yoksa normal ESP8266 mı kullanıyorsunuz?

Normal ESP8266 diğer söylediklerinizi nasıl kontrol edeceğim?

Şu videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca şunu da söylemem gerek. Düz ESP8266’lar çok sağlıklı çalıştığını söyleyemem. NodeMcu kullanmanızı öneririm.

şöyle bi hata alıyorum şimdi

Merhabalar,
Bu bir hata değil kodun yüklendiği gösterir.

1 Beğeni