Expected unqualified-id before "if" Hatası

int trigPin=7;
int echoPin=8;

int motorA1 = 5; 
int motorA2 = 6; 
int motorB1 = 9; 
int motorB2 = 10; 

int onsagled = 13;
int onsolled = 12;
int arkasagled = 3;
int arkasolled = 4;
int gazalarmiicinicerdekiled=11;

int buzzer = 7;

int vel = 255; 
int state = '0';

void setup() { 
Serial.begin(9600); 
pinMode(motorA1, OUTPUT);
pinMode(motorA2, OUTPUT);
pinMode(motorB1, OUTPUT);
pinMode(motorB2, OUTPUT);
pinMode(onsagled,OUTPUT);
pinMode(onsolled,OUTPUT);
pinMode(arkasagled,OUTPUT);
pinMode(arkasolled,OUTPUT);
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
} 

void loop() { 
 
int sure, mesafe;
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 delayMicroseconds(2);
 digitalWrite(trigPin, HIGH);
 delayMicroseconds(10);
 digitalWrite(trigPin, LOW);
 sure = pulseIn(echoPin, HIGH);
 mesafe = (sure/2) / 29.1;

int isik = analogRead(A5); 
Serial.println(isik);
delay(500);

if(Serial.available()>0){ 
state = Serial.read();
}

if (state == '0'){
   vel=0;}
  else if (state == '1'){
   vel=100;}
  else if (state == '2'){
   vel=180;}
  else if (state == '3'){
   vel=200;}
  else if (state == '4'){
   vel=255;}
   
 
 }
if (mesafe <10){ 
 analogWrite(motorA1, 0);
 analogWrite(motorA2, 0); 
 analogWrite(motorB1, 0);
 analogWrite(motorB2, 0); 

 }
 //ileri sol
 if (state == 'v') {
    analogWrite(motorA1,vel);
    analogWrite(motorA2, 0); 
    analogWrite(motorB1, 100);
    analogWrite(motorB2, 0);
  }
 //ileri sağ  
if (state == 'y') {
    analogWrite(motorA1, 100);
    analogWrite(motorA2, 0); 
    analogWrite(motorB1, vel);
    analogWrite(motorB2, 0); 
  }
if(state=='a'){ // ileri
 Serial.println(state);
digitalWrite(motorA1, vel); 
digitalWrite(motorA2, 0); 
digitalWrite(motorB1, vel); 
digitalWrite(motorB2, 0); 
}
if(state=='b'){ // geri
  Serial.println(state);
digitalWrite(motorA1, 0); 
digitalWrite(motorA2, vel);
digitalWrite(motorB1, 0); 
digitalWrite(motorB2, vel); 
}
if(state=='c'){ // sağ
  Serial.println(state);
digitalWrite(onsagled,HIGH);
digitalWrite(arkasagled,HIGH);
digitalWrite(arkasolled,LOW);
digitalWrite(onsolled,LOW);
digitalWrite(motorA1, vel); 
digitalWrite(motorA2, 0); 
digitalWrite(motorB1, 0); 
digitalWrite(motorB2, vel); 
}
if(state=='d'){ // sol
  Serial.println(state);
  
digitalWrite(onsagled,LOW);
digitalWrite(arkasagled,LOW);
digitalWrite(arkasolled,HIGH);
digitalWrite(onsolled,HIGH);
digitalWrite(motorA1, 0); 
digitalWrite(motorA2, vel);
digitalWrite(motorB1, vel);
digitalWrite(motorB2, 0); 
} 
if(state=='e'){ // dur
  Serial.println(state);
digitalWrite(motorA1, 0); 
digitalWrite(motorA2, 0); 
digitalWrite(motorB1, 0); 
digitalWrite(motorB2, 0); 

}
if(state=='f'){ // dur ve korna çal
  Serial.println(state);
  digitalWrite(motorA1, 0); 
  digitalWrite(motorA2, 0); 
  digitalWrite(motorB1, 0); 
  digitalWrite(motorB2, 0);
  tone(buzzer,1000,200);

}

if(state=='g' and isik < 500){ // gece sürüş ileri ön far açık
  Serial.println(state);
digitalWrite(motorA1, vel); 
digitalWrite(motorA2, 0); 
digitalWrite(motorB1, vel); 
digitalWrite(motorB2, 0);
digitalWrite(onsagled,HIGH);
digitalWrite(arkasagled,LOW);
digitalWrite(arkasolled,LOW);
digitalWrite(onsolled,HIGH);

}
if(state=='h' and isik < 500){ // GECE SÜRÜŞ Geri far açık
  Serial.println(state);
digitalWrite(motorA1, 0); 
digitalWrite(motorA2, vel);
digitalWrite(motorB1, 0); 
digitalWrite(motorB2, vel);
digitalWrite(onsagled,LOW);
digitalWrite(arkasagled,HIGH);
digitalWrite(arkasolled,HIGH);
digitalWrite(onsolled,LOW);


 
}

 //geri sol
 if (state == 'i') {
   analogWrite(motorA1, 0);
   analogWrite(motorA2, 100); 
   analogWrite(motorB1, 0);
   analogWrite(motorB2, vel); 
  }
 
 //Geri sağ
if (state == 'j') {
   analogWrite(motorA1, 0);
   analogWrite(motorA2, vel); 
   analogWrite(motorB1, 0);
   analogWrite(motorB2, 100); 
  }


 //Korna Çal.
if (state == 'k') { 
   digitalWrite(buzzer, HIGH);
   }  
 //Korna Çalma
if (state == 'l') { 
   digitalWrite(buzzer, LOW);
   }  

if(state == "m"){
 digitalWrite(onsagled,HIGH);
 digitalWrite(onsolled,LOW);
 digitalWrite(arkasolled,LOW);
 digitalWrite(arkasagled,LOW);
 
}


if(state == "n"){
 digitalWrite(onsagled,LOW);
 digitalWrite(onsolled,HIGH);
 digitalWrite(arkasolled,LOW);
 digitalWrite(arkasagled,LOW);
 
}
if(state == "o"){
 digitalWrite(onsagled,LOW);
 digitalWrite(onsolled,LOW);
 digitalWrite(arkasolled,HIGH);
 digitalWrite(arkasagled,LOW);
 
}
if(state == "p"){
 digitalWrite(onsagled,LOW);
 digitalWrite(onsolled,LOW);
 digitalWrite(arkasolled,LOW);
 digitalWrite(arkasagled,HIGH);
 
}if(state == "r"){
 digitalWrite(onsagled,HIGH);
 digitalWrite(onsolled,HIGH);
 digitalWrite(arkasolled,LOW);
 digitalWrite(arkasagled,LOW);
 
}
if(state == "s"){
 digitalWrite(onsagled,LOW);
 digitalWrite(onsolled,LOW);
 digitalWrite(arkasolled,HIGH);
 digitalWrite(arkasagled,HIGH);
 
}if(state == "t"){
 digitalWrite(onsagled,LOW);
 digitalWrite(onsolled,LOW);
 digitalWrite(arkasolled,LOW);
 digitalWrite(arkasagled,LOW);
 
}
if(state == "x"){
 digitalWrite(onsolled,HIGH);
 digitalWrite(onsagled,HIGH);
 digitalWrite(arkasolled,HIGH);
 digitalWrite(arkasagled,HIGH);
 
}


}

:expressionless: Merhaba böyle bir sorunum var Screen Shot 2021-03-17 at 00.54.40 Sorun nedir ve nasıl çözerim

Merhaba,
Üst üste if algoritmasını kullanamazsınız. if'ten sonra ya else gelmeli ya da else if gelmeli. else if, eğer ilk baştaki if koşulu sağlanmadıysa bi aşağıdaki else if koşuluna bak demektir. tüm if ve else if'lerden sonra else yani hiç bir koşul olmadıysa yapılacak şey yazılır örneğin motorlar, korna, far çalışmama kodu yazılır. Onları düzeltince hata gidecektir. Kolay gelsin. :smiley:

1 Beğeni

1 Beğeni

Merhaba cevap için teşşekür ederim yani böyle mi yapmam lazım

if
else if
if
else if

Dün aldığım if hatasını şimdi almıyorum kodda sadece } düzeltim hata vermiyor ama if hatasını düzeltmesem kodun işleyişi bozulur değilmi

Kodun işleyişi bozulur mu emin değilim ama daha stabil çalışacağını tahmin ediyorum.

if 
else if
else if
else if
...
else

Şeklinde yapmanız gerekiyor.

1 Beğeni

anladım bir if sonuncusu else diğerleri else if olacak şekilde yapmam lazım

1 Beğeni

iyi günler :))))))))))))))))))))))))) 50 karakter geçmeye çalışıyorum :joy:
:grin:

Merhaba bir sorum daha var ben kodda bazı eklemeler yapacam ama Arduino uno kullanıyorum ve dijital pinler bitti dijitali olan bir motoru analog bağlarsam sorun olur mu

Merhaba
İlk önce lütfen sırf 50 karakteri geçmek için spam yapmayınız. Spam yapmak yerine daha uzun cümleler kurabilirsiniz. Eğer dijital pinler bittiyse ya arduino mega gibi pin sayısı açısından zengin bir kart kullanabilirsiniz ya da i2c üzerinden çalışabilen pwm çoğaltıcı modül kullanabilirsiniz. Kolay gelsin. :slightly_smiling_face: