Gps i̇le km ölçer yardim

https://www.youtube.com/watch?v=tqV_bB2vPuU
Arkadaşlar merhaba linkini verdiğim Gps ile hız ölçer projesini videodaki bağlantı ve kodları kontrollü bir şekilde yaptım. Ancak çalıştırmak istediğimde ekran üzerinde Uydu 0 ibaresini ve bu yüzden km/h değişme göremedim. Dış ortamda çalıştırıyom ve gps modülünün uydu ledi yanıyor seri port ekranına baktığım zaman en az 4 en fazla 8 uyduya kadar uydu görüyor. Sizce bu projedeki sorun nedir

Merhaba, bendede benzer sorun var. Sol taksim işareti dönüyor sağda hareket yok ve uydu hep sıfır. Aynı Nano, OLED ve GPS modülünü başka projelerde denedim ,çalıştı. Sketch konusunda çok bilgim olmadığından o kısımda değişiklik yapamadım ve indirdiğim gibi kullandım. Aynı devreyi birkez daha yeni malzeme ile yaptım, sonuç aynı. İki devrede NEO-6M modül kullanıyor, birisi mavi olan diğeri kırmızı olan ama sonuç hala aynı. Lütfen adminlerden biri şu işe bir el atsın!

Merhaba ne yaptıysam robotistanın yüklediği kod ile çalıştırmayı başaramadım uzun araştırmalarım sonucunda yabancı sitelerden bulduğum kod ve aynı bileşenler ile sistemi çalıştırmayı başardım.

Merhabalar,
Kodu bizlerle de paylaşırsanız bu sorunu yaşayan başka insanlar da çözebilir.

#include "U8glib.h"

U8GLIB_SH1106_128X64 u8g(13, 11, 10, 9, 8); // SW SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9, RST = 8

#define u8g_logo_sat_width 20
#define u8g_logo_sat_height 20

//Satelliten Logo
const unsigned char u8g_logo_sat[] = {

0x70,0x00,0x00,
0x70,0xF8,0x01,
0x70,0xFE,0x03,
0x80,0xFC,0x07,
0x00,0xF9,0x07,
0x40,0xF2,0x07,
0xC0,0xE4,0x07,
0xE0,0xE9,0x03,
0xE0,0xE3,0x03,
0xE0,0xFF,0x01,
0xE0,0xFF,0x01,
0xE0,0xFF,0x00,
0xE0,0x7F,0x00,
0xC0,0x1F,0x00,
0x80,0x07,0x00,
0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,
};

// Serielle Anschluß
#include <SoftwareSerial.h>
static const int RXPin = 2, TXPin = 3;   // GPS RX -> Arduino D3 //GPS TX -> Arduino D2
static const uint32_t GPSS = 9600;
SoftwareSerial ss(RXPin, TXPin);

//GPS Library
#include <TinyGPS++.h>
TinyGPSPlus gps;

//Program variables
double Lat;
double Long;

int num_sat, gps_speed;
String heading;

void(*resetFunc)(void) = 0; // Autoreset bei Fehler

void setup() {
ss.begin(GPSS);
}

  
void loop() {

 Get_GPS(); //Get GPS data

 //Display info in the OLED
 u8g.firstPage();
 do {
  print_speed();
 } while ( u8g.nextPage() );
}

void print_speed() {

 //u8g.setFont(u8g_font_fur42n);
 u8g.setFont(u8g_font_fur49n);
 u8g.setPrintPos(0, 50);
 u8g.print(gps_speed , DEC);
 
 u8g.setFont(u8g_font_6x10);
 u8g.setPrintPos(115, 28);        // Satelliten Anzahl Position
 u8g.print( num_sat, 5);

 u8g.setPrintPos(0, 62);
 u8g.print("Lat:");

 u8g.setPrintPos(26, 62);
 u8g.print( Lat, 3);

 u8g.setPrintPos(66, 62);
 u8g.print("Long:");

 u8g.setPrintPos(97, 62);
 u8g.print( Long,3);
 
 u8g.setFont(u8g_font_unifont);

 u8g.drawXBM(107, 0, u8g_logo_sat_width, u8g_logo_sat_height, u8g_logo_sat);  // Sat Icon Position
}

// Datenzufur zu dem GPS
static void smartDelay(unsigned long ms)
{
 unsigned long start = millis();
 do
 {
  while (ss.available())
   gps.encode(ss.read());
 } while (millis() - start < ms);
}

void Get_GPS()
{
 num_sat = gps.satellites.value();

 if (gps.location.isValid() == 1) {

  Lat = gps.location.lat();
  Long = gps.location.lng();

  gps_speed = gps.speed.kmph();

  heading = gps.cardinal(gps.course.value());
}

smartDelay(1000);

 if (millis() > 5000 && gps.charsProcessed() < 10)
 {
  // Serial.println(F("No GPS detected: Please check you wiring."));
 resetFunc();
 delay(1000);
 }
}

Bende bununla çözdum problemi. Alex Stukan simli biri yazmış ve paylaşmış. Soru sorunca da cevap veriyor!

https://www.youtube.com/watch?v=SVTa33WLc2A&ab_channel=AlexStukan

İlgilenenler buradan alabilir kodu.

Alıntı yaptığımız yerleri açıklamak, o işi yapan insana değer vermektir. Emek ve zaman harcayıp yapmış, üstelik bunu insanlarla paylaşmış! Bence isimlerini ifade etmek icap eder!

Mustsed