Hx711 ile ölçülen değeri Esp8266 ile Veri Tabanına gönderme

Merhaba,
Ben bitirme projesi için internete bağlanabilen ve veri gönderen bir tartı yapmaya çalışıyorum ancak bir türlü esp8266 ile internete bağlanamadım acaba sorun nedir?

#include<SoftwareSerial.h>
#include <HX711.h>

#define DOUT 8

#define CLK 9

HX711 scale(DOUT, CLK);

float kalibrasyon_faktoru = 10000;

String agAdi = “”; //Wifi modülünün bağlanıcağı ağ adı
String agSifresi = “”; //Wifi modülünün bağlanacağı ağın şifresi
int rxPin = 10;
int txPin = 11;
int hx711Pin = 8;

String ip = “184.106.153.149”; //ThingSpeak ip adresi
float agirlik;

SoftwareSerial esp(rxPin,txPin);
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println(“Started”);
esp.begin(115200);
esp.println(“AT”);
Serial.println(“AT Yollandı”);
while(!esp.find(“OK”)){
esp.println(“AT”);
Serial.println(“ESP8266 Bulunamadı.”);
}
Serial.println(“OK Komutu Alındı”);
esp.println(“AT+CWMODE=1”);

while(!esp.find(“OK”)){{
esp.println(“AT+CWMODE=1”);
Serial.println(“Ayar Yapılıyor…”);
}
Serial.println(“Client Olarak Ayarlandı”);
Serial.println(“Aga Baglaniliyor”);
esp.println(“AT+CWJAP=”"+agAdi+"""+agSifresi+""");
while(!esp.find(“OK”));
Serial.println(“Aga Baglandi”);
delay(1000);
//---------------------
scale.set_scale(kalibrasyon_faktoru );
scale.tare();
}
}

void loop() {
Serial.print(“Kütle: “);
Serial.print(scale.get_units());
Serial.println(” kg”);
esp.println(“AT+CIPSTART=“TCP”,”"+ip+"",80");
if(esp.find(“Error”)){
Serial.println(“AT+CIPSTART Error”);
}
//HX711.read(hx711Pin);
agirlik=scale.get_units();
String veri = “GET https://api.thingspeak.com/update?api_key=C0J4LRVN7RCNN9N0”; //ThingSpeak Web Adresi API keyi giriş yeri
veri+="&field=";
veri +=String(agirlik);
esp.print(“AT+CIPSEND=”);
esp.println(veri.length()+2);
delay(2000);
if(esp.find(">")){
esp.print(veri);
esp.print("\r\n\r\n");
Serial.println(veri);
Serial.println(“Veri Gonderildi”);
}
Serial.println(“Baglanti Kapatildi”);
esp.println(“AT+CIPCLOSE”);
delay(1000);

Kullandığım kod bu ancak çalışmıyor pinler doğru bir şekilde takılı.

Kodlama yaparken her zaman aşama aşama ilerlerlemeyi tercih ediyorum. Aksi taktirde meydana gelen bir sorunun hangi aşamada oluştuğunu görmek zor olacaktır. İsterseniz önce internete bağlanmayı deneyin. Sonra kendi kodlamanızı yavaş yavaş üzerinde geliştirin.


#include <ESP8266WiFi.h>

#define agAdi "your-ssid"
#define Sifre "your-password"


void setup() {
 Serial.begin(115200);
 agaBaglan();
}

void loop() {
 
}


void agaBaglan(){
 
 Serial.println();
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(agAdi);

 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(agAdi, Sifre);

 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
  delay(500);
  Serial.print(".");
 }

 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
}

Sanırım ana boardta elektirik sıkınsı var yeni bir kart alıcam hangisi işime yarar: ESP32 Tabanlı Arduino Uno Kablosuz Bluetooth + Wifi CH340 bu mu yoksa Wifi Tabanlı Arduino Uno (Esp8266) ATmega328p 8Mb Flaş CH340G bu mu ?