İnternet üzrinde step motoru çalıştıramıyorum

Kolay gelsin.sizden arduino uno ve esp step motor step motor sürücü kartıda dahil set satın aldım.parantez içerinde linki gönderdiğim videodaki kod
çalışmıyor.çalışan kodu gönderimisiniz.(İnternet Üzerinden Step Motor Kontrolü - YouTube)

String agAdi = "Robotistan";          //Ağımızın adını buraya yazıyoruz.  
String agSifresi = "bmc34RbT124";       //Ağımızın şifresini buraya yazıyoruz.
int motorPin1 = 3, motorPin2 = 4, motorPin3 = 5, motorPin4 = 6; //Step motor pinlerini tanımlıyoruz.

void setup(){ 
 pinMode(motorPin1, OUTPUT);                  //Motor pinleri OUTPUT olarak ayarlanır.
 pinMode(motorPin2, OUTPUT);
 pinMode(motorPin3, OUTPUT);
 pinMode(motorPin4, OUTPUT);
 Serial.begin(115200);                     //Seri haberleşmeyi başlatıyoruz.
 Serial.println("AT");                     //AT komutu ile modül kontrolünü yapıyoruz.
 while(!Serial.find("OK")){                  //Modül hazır olana kadar bekliyoruz.
  Serial.println("AT");
 }
 delay(1000); 
 Serial.println("AT+RST");                   //ESP8266'yı resetliyoruz.
 delay(1000);
 while(!Serial.find("OK"))                 //Resetleme işleminin bitmesini bekliyoruz.
 delay(1000);
 Serial.println("AT+CWMODE=1");                //Modülümüzü client olarak ayarlıyoruz.
 while(!Serial.find("OK"));                  //Ayarlamanın tamamlanmasını bekliyoruz.
 Serial.println("AT+CWJAP=\""+agAdi+"\",\""+agSifresi+"\"");  //Wifi'a bağlanıyoruz.
 while(!Serial.find("OK"));                  //Bağlanana kadar bekliyoruz.
 Serial.print("AT+CIFSR\r\n");                 //IP adresini ve MAC adresini okuyoruz.
 Serial.print(espOkuma(1000));                 //IP ve MAC adresini ekrana yazıyoruz.
 serialTemizle(2000);                     //Seri haberleşmede kullanmadığımız verileri temizliyoruz.
 Serial.print("AT+CIPMUX=1\r\n");               //Çoklu bağlantı ayarını yapıyoruz.
 serialTemizle(2000);
 Serial.print("AT+CIPSERVER=1,80\r\n");            //Server oluşturuyoruz ve 80. porttan dinlemeye başlıyoruz.
 serialTemizle(2000);
}
void loop(){
 if(Serial.available()){                    //Seri haberleşme verisi geldiğinde içindeki komutlar çalışır.
  if(Serial.find("+IPD,")){                  //Bağlantı isteği geldiğinde içindeki komutlar çalışır.
   delay(200);
   int connectionId = Serial.read() - 48;          //Bağlantı numarasını okuyoruz.
   String komut = espOkuma(1000);              //Bağlantı komutlarını alıyoruz.  
   if(komut.indexOf("step=ileri") != -1){          //İleri komutu geldiğinde içerisindeki komutlar çalışır.
    for(int adim = 0; adim < 5; adim++){          //Step motora 5 kere ileri hareketi yaptırılır.
     stepIleri(50); 
    }
   }
   else if(komut.indexOf("step=geri") != -1){        //Geri komutu geldiğinde içerisindeki komutlar çalışır.
    for(int adim = 0; adim < 5; adim++){          //Step motora 5 kere geri hareketi yaptırılır.
     stepGeri(50); 
    }
   }
   String sayfa = "<h1>Step Motor Kontrol</h1><br>";              
   sayfa+="<br><a href=\"?step=ileri\"><button><h1>Ileri</h1></button></a>";
   sayfa+="<br><br><a href=\"?step=geri\"><button><h1>Geri</h1></button></a>";
   komut = "AT+CIPSEND=";                  //Sayfa verisinin uzunluğu komut değişkenine eşitlenir.
   komut += connectionId;
   komut += ",";
   komut +=sayfa.length();
   komut +="\r\n";
   Serial.print(komut);                   //Komut gönderilir.
   delay(1000);
   Serial.print(sayfa);                   //Sayfa verisi gönderilir.
   delay(1000);
   komut = "AT+CIPCLOSE=";                  //Bağlantı sonlandırma komutu ayarlanır.  
   komut+=connectionId;
   komut+="\r\n";
   Serial.print(komut);                   //Bağlantı sonlandırma komutu gönderilir.
  }
 }
}
String espOkuma(long int zamanAsimi){              //ESP'den gelen dönütleri okur.
 long int baslangic = millis(); 
 String gelen;
 while(millis() - baslangic < zamanAsimi){          
  if(Serial.available()>0){
    char c = Serial.read(); 
    gelen += c;
  } 
 }
 gelen.replace("AT+","");
 return gelen;
}
void serialTemizle(long int zamanAsimi){             //Seri haberleşmede kullanmadığımız byteları temizler.
 long int baslangic = millis();
 while(millis() - baslangic < zamanAsimi){
  if(Serial.available()>0){
    Serial.read(); 
  } 
 }
}
void stepIleri(int beklemeSuresi){                //Step motora ileri hareketi yaptırır.
 digitalWrite(motorPin1, HIGH);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
 delay(beklemeSuresi);
}
void stepGeri(int beklemeSuresi){                //Step motora ileri hareketi yaptırır.
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, HIGH);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, HIGH);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, LOW);
 digitalWrite(motorPin2, HIGH);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
 digitalWrite(motorPin1, HIGH);
 digitalWrite(motorPin2, LOW);
 digitalWrite(motorPin3, LOW);
 digitalWrite(motorPin4, LOW);
 delay(beklemeSuresi);
}

bu kod çalışacaktır iyi günler :slight_smile: