IR alıcı saçmalıyor

ben Arduino IR Kumanda ile LED Kontrolü - YouTube bu videodaki IR ile led kontrolü devresini yapmak istiyorum ama kumanda kodlarına bakmak için serial monitöre sonuçları yansıtmak için bu kodu kullanınca

#include <IRremote.h>
IRrecv irrecv(3);
decode_results results;
void setup() {
Serial.begin(9600);
irrecv.enableIRIn();
}

void loop() {
if(irrecv.decode(&results))
{
Serial.println(results.value, HEX);
irrecv.resume();
}
}
serial monitörde sadece FFFFFFFF ve buna benzer sonuçlar alıyorum basılı tutup deneyince de aynı tek tek basarsam da aynı bu yüzden devreyi kuramadım. Yardım edebilicek varsa sevinirim

Bağlantı şemasını gönderir misin.

Birde

serialPrintUint64(results.value, HEX);

yerine

Serial.println(results.value);

kullanarak dener misin.

devre şeması
iki değil üçe bağladım sinyal kablosunu

ve Serial.println(results.value); kullanınca da 4294967295 veya 65535 gibi değişen sayılar gösteriyor