Kart lehimleme wemos Wi-Fi geliştirme kartı


Bunların lehim bağlantılarını yapmak zorundayız değilmi

Evet, yapmak zorundasınız :grinning_face_with_smiling_eyes: