Kod sadeleştirme

merhaba, aşağıda belirtmiş olduğum servo motor for döngüsü kodunu 8 mil saniyede 18 derecelik acı hareketi yapıyor. yapılan bu hareketi toplam 20 saniye boyunca yapması ve ardından 350 milsaniye durması, sonrasında tekrardan 20 saniye açı hareketi yaparak devamı için yardımcı olabilir misiniz ?

#include <Servo.h>
Servo sg90;
int pos = 0;

void setup()
{
sg90.attach(1);
}
void loop()
{
{
delay (350);
for (pos = 0; pos <= 18; pos+=1){sg90.write(pos); delay(8);}
for (pos = 18; pos >= 0; pos-=1){sg90.write(pos); delay(8);}
}
}