Kod sıkıntısı oluyor

//Nokia 5110 LCD PacMan Game // By SİRAC

#include <LCD5110_Graph.h> //Ekran Kütüphanesi(BURADA HATA VERİYOR)
#include <avr/pgmspace.h> //PacMan oyunu Kütüphanesi

#define RST 3 // RESET //Ekran bağlantıları
#define CE 4 // CS
#define DC 5 // Data/Command
#define DIN 6 // MOSI
#define CLK 7 // SCK

LCD5110 myGLCD(CLK, DIN, DC, RST, CE); // LCD5110(SCK, MOSI, DC, RST, CS); //Ekran Pinleri

extern uint8_t SmallFont[]; //5110 ekranında kullanacağımız yazı fontunun küçük olması

const uint8_t pacman1[] PROGMEM={ //Pixel kordinatları
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7E, 0x3E, 0x1C, // 0x0010 (16) pixel
0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9, // 0x0020 (32) pixel
0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pacman2[] PROGMEM={
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0x7C, // 0x0010 (16) pixel
0x7C, 0x38, 0x20, 0x00, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9, // 0x0020 (32) pixel
0xF9, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pacman3[] PROGMEM={
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFC, // 0x0010 (16) pixel
0xF8, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, // 0x0020 (32) pixel
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xF9, 0x79, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pill[] PROGMEM={ //yem olduğu kısımı belirlemiş
0x0E, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x0E,
};
#define Width 84 //
#define Hight 48
#define Range 12

int FirstShotX , FirstShotY; //yakalama menzilini belirlemek
int PointX, PointY;
int delaytime;

void setup()
{
/* LCD5110_Graph kitaplığı başlatma */
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.setFont(SmallFont);
randomSeed(analogRead(0));

/* joyistic bağlatıları */
FirstShotX = analogRead(A0);
FirstShotY = analogRead(A1);

/* joyistik merkezlemesi */
PointX = 75;
PointY = 20;

/* joyistic bırakıldığına merkeze geçme zamanlaması */
delaytime = 50;

/* Başlangıç Ekran Görüntüsü */
myGLCD.print(“- SİRAC YILMAZ -”, CENTER, 0);
myGLCD.print(“PACMAN”, CENTER, 20);
myGLCD.print(“Arduino”, CENTER, 40);
myGLCD.update();
delay(3000);

/* Seri haberleşme başlatılıyor */
Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
uint8_t* bm;

for (int i=-20; i<84; i++)
{
myGLCD.clrScr();

// PacMan karakteri
switch(((i+20)/3) % 4)
{
 case 0: bm=pacman1;
     break;
 case 1: bm=pacman2;
     break;
 case 2: bm=pacman3;
     break;
 case 3: bm=pacman2;
     break;
}
int sensorValueX = (analogRead(A0) - FirstShotX)*0.1 + 32;    //X ekseni aralığına karar veren 0.08 gibi, katsayıları değiştirebilirsiniz.
int sensorValueY = (FirstShotY - analogRead(A1))*0.06 + 14;    //Y ekseni aralığına karar veren 0.04 gibi, katsayıları değiştirebilirsiniz.

myGLCD.drawBitmap(sensorValueX, sensorValueY, bm, 20, 20);
// Yemi yediğimizde rasgele biryere koyması

TX:
if((sensorValueX-5 <= PointX && PointX <= sensorValueX+15) && (sensorValueY-3 <= PointY && PointY <= sensorValueY + 20))
{
PointX = random(0, 80);
PointY = random(0, 43);
goto TX;
}
else
myGLCD.drawBitmap(PointX, PointY, pill, 5, 5);

int j, someInt, flag = 0;
for(j=2; j<9; j++)
{
 someInt = digitalRead(j);    
 if(someInt == 0)
 {
  flag = 1;
  break;
 }
 }
 if(flag == 1)
 {
  Serial.println(i);
  switch(j)
  {
   case 2: Serial.println("--------> Button A");
       delaytime = 50;
       myGLCD.invert(true);
       break;
   case 3: Serial.println("--------> Button B");
       delaytime = 50;
       myGLCD.invert(false);
       break;
   default: break;
  }
  flag=0;
 }
delay(delaytime);
myGLCD.update();    // update and display the Bitmap

}
}