Kod stray # in program hatası verip duruyo

#define(echoPin 6) üstünü kırmızıyla çiziyo proje ultasönik sensör ile park sistemi yardım edin kod
#define echoPin 6
#define trigPin 7
#define buzzerPin 8

int maximumRange = 50;
int minimumRange = 0;

void setup(): {
pinMode(trigPin, OUTPUT);
pinMode(echoPin, INPUT);
pinMode(buzzerPin, OUTPUT);

}

void loop() {

int olcum = mesafe(maximumRange, minimumRange);
melodi(olcum*10);
}

int mesafe(int maxrange, int minrange)
{
long duration, distance;

digitalWrite(trigPin,LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(trigPin, LOW);

duration = pulseIn(echoPin,HIGH);
distance = duration / 58.2;
delay(50);

if(distance >= maxrange || distance <= minrange)
return 0;
return distance;

}

int melodi(int dly)
{

tone(buzzerPin,440);
delay(dly);
noTone(buzzerPin);
delay(dly);

}

1 Beğeni

#define komutunda () kullanılmaz parantezleri kaldırın hata verdiği satırdan
#define echoPin 6 şu şekilde değiştirin

1 Beğeni