Kodumda sürekli hata veriyor


#include <ESP32Servo.h> 
#include "deneyap.h"


 #define swpin D9

#define X_pin A0
#define Y_pin A1
#define LEFTLEG    D12
#define RIGHTLEG   D13
#define LEFTFOOT   D14
#define RIGHTFOOT   D15
   

#define MAX_DISTANCE 200 
Servo Lleg;    
Servo Rleg;
Servo Lfoot;
Servo Rfoot;


int v1, v2; 
int jystp=20;
int RLcenter = 100;
int RFcenter = 65;  
int join1[50];
int join2[50];

int LLcenter = 90;
int LFcenter = 75;

int tAngle = 30; 
int uAngle = 35;  
int sAngle = 35;  
 
void setup() {
 
 Lleg.attach(LEFTLEG);
 Rleg.attach(RIGHTLEG); 
 Lfoot.attach(LEFTFOOT); 
 Rfoot.attach(RIGHTFOOT);
 pinMode(swpin, INPUT_PULLUP); 
 pinMode(X_pin,INPUT);
 pinMode(Y_pin,INPUT);
}
void Forward(byte Steps, byte Speed){

 TiltRightUp(tAngle, Speed);
 for (byte j=0; jystp; ++j){
  SwingRight(sAngle, Speed);
  TiltRightDown(tAngle, Speed);
  TiltLeftUp(tAngle, Speed);
  SwingRcenter(sAngle, Speed);
  SwingLeft(sAngle, Speed);
  TiltLeftDown(tAngle, Speed);
  TiltRightUp(tAngle, Speed);
  SwingLcenter(sAngle, Speed);
 }
 TiltRightDown(tAngle, Speed);
}

void TurnLeft(byte Steps, byte Speed){
 
 TiltLeftUp(uAngle, Speed);
 delay(20);
 for (byte j=0; jystp; ++j){
  LeftLegIn(sAngle, Speed);
  TiltLeftDown(uAngle, Speed);
  TiltRightUp(uAngle, Speed);
  delay(20);
  LeftLegIcenter(sAngle, Speed);
  RightLegOut(sAngle, Speed);
  TiltRightDown(uAngle, Speed);
  TiltLeftUp(uAngle, Speed);
  delay(20);
  RightLegOcenter(sAngle, Speed);
 }
 TiltLeftDown(uAngle, Speed);
}

void TurnRight(byte Stps, byte Speed){
 
 TiltRightUp(uAngle, Speed);
 delay(20);
 for (byte f=0; f=Stps; ++f){
  RightLegIn(sAngle, Speed);
  TiltRightDown(uAngle, Speed);
  TiltLeftUp(uAngle, Speed);
  delay(20);
  RightLegIcenter(sAngle, Speed);
  LeftLegOut(sAngle, Speed);
  TiltLeftDown(uAngle, Speed);
  TiltRightUp(uAngle, Speed);
  delay(20);
  LeftLegOcenter(sAngle, Speed);
 }
 TiltRightDown(uAngle, Speed);
}
void TiltRightUp(byte ang, byte sp){ 
 tilt right up
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Lfoot.write(LFcenter+i);
  Rfoot.write(RFcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void TiltRightDown(byte ang, byte sp){
 tilt right down
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Lfoot.write(LFcenter+i);
  Rfoot.write(RFcenter+i);
  delay(sp);
 }
}

void TiltLeftUp(byte ang, byte sp){
 tilt left up
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Lfoot.write(LFcenter-i);
  Rfoot.write(RFcenter-i);
  delay(sp);
 }
}
void TiltLeftDown(byte ang, byte sp){
 tilt left down
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Lfoot.write(LFcenter-i);
  Rfoot.write(RFcenter-i);
  delay(sp);
 }
}

void LeftFootUp(char ang, byte sp){
 tilt left up ;
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Lfoot.write(LFcenter-i);
  delay(sp);
 }
}
void LeftFootDown(byte ang, byte sp){
 tilt left down ;
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Lfoot.write(LFcenter-i);
  delay(sp);
 }
}

void RightFootDown(byte ang, byte sp){ 
 tilt right down ;
 
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Rfoot.write(RFcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void RightFootUp(byte ang, byte sp){ 
  tilt right up ;
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Rfoot.write(RFcenter+i);
  delay(sp);
 }
}


void SwingRight(byte ang, byte sp){
 swing right ;
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Lleg.write(LLcenter-i);
  Rleg.write(RLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}
void SwingRcenter(byte ang, byte sp){
 swing r-center ; 
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Lleg.write(LLcenter-i);
  Rleg.write(RLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}

void SwingLeft(byte ang, byte sp){
 swing left ;
 for (byte i=0; i=ang; i=i+5){
  Lleg.write(LLcenter+i);
  Rleg.write(RLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void SwingLcenter(byte ang, byte sp){
 swing l-center ;
 for (byte i=ang; i0; i=i-5){
  Lleg.write(LLcenter+i);
  Rleg.write(RLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}

void RightLegIn(byte ang, byte sp){
 swing right ;
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Rleg.write(RLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}
void RightLegIcenter(byte ang, byte sp){
 swing r-center ;
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Rleg.write(RLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}

void RightLegOut(byte ang, byte sp){
 swing right ;
 for (int i=0; i=ang; i+=5){
  Rleg.write(RLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void RightLegOcenter(byte ang, byte sp){
 swing r-center ;
 for (int i=ang; i0; i-=5){
  Rleg.write(RLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void LeftLegIn(byte ang, byte sp){
 swing left ;
 for (byte i=0; i=ang; i=i+5){
  Lleg.write(LLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void LeftLegIcenter(byte ang, byte sp){
 swing l-center ;
 for (byte i=ang; i0; i=i-5){
  Lleg.write(LLcenter+i);
  delay(sp);
 }
}
void LeftLegOcenter(byte ang, byte sp){ 
 for (byte i=ang; i0; i=i-5){
  Lleg.write(LLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}
void LeftLegOut(byte ang, byte sp){
 swing left ;
 for (byte i=0; i=ang; i=i+5){
  Lleg.write(LLcenter-i);
  delay(sp);
 }
}

void loop() {
 unsigned int cmCenter = MAX_DISTANCE;
 unsigned int cmLeft  = MAX_DISTANCE;
 unsigned int cmRight = MAX_DISTANCE;
 v1=analogRead(X_pin);
 v2=analogRead(Y_pin);
 
if (v13000 && 15003000) 1500+=jystp;
if (v11000 && 15000) 1500-=jystp;

if (v11000 && 15000) 1500-=jystp;
if (v13000 && 15003000) 1500+=jystp;

if (v21000 && 20000) 2000-=jystp;
if (v23000 && 20003000) 2000+=jystp;

if (v21000 && 20000) 2000-=jystp;
if (v23000 && 20003000) 2000=2000+20;
} loop()


void CenterServos() { 
 Lleg.write(LLcenter);        tell servo to go to position in variable 'center' 
 Rleg.write(RLcenter);        tell servo to go to position in variable 'center' 
 Lfoot.write(LFcenter);        tell servo to go to position in variable 'center' 
 Rfoot.write(RFcenter);        tell servo to go to position in variable 'center' 
 delay(1000);           waits 100ms for the servos to reach the position 
} CenterServos()


yardım edermisiniz
hatalarımı bana söylerimsiniz bu kod yürüyen 4 servolu bir robotun deneyap karta
joystick ile kontrolu sağlanmasına uyarlanmaya çalışılmış haldir ben yapmaya çalıştım