Merhaba admin bu bir test konusudurr

A%C3%A7%C4%B1k+kaynak+kodlu+elektronik+prototipleme+platformu+hakk%C4%B1nda.%0A%0ARobotistan+forumlar%C4%B1na+ho%C5%9F+geldin!+Bu+platformda+p%C3%BCr%C3%BCzs%C3%BCz+bir+deneyim+ya%C5%9Fayabilmen+i%C3%A7in+bilmen+gerekenler+a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1da+listelenmi%C5%9Ftir.+L%C3%BCtfen+ba%C5%9Fl%C4%B1k+a%C3%A7madan+%C3%B6nce+t%C3%BCm+maddeleri+g%C3%B6zden+ge%C3%A7irdi%C4%9Finden+emin+ol.%0A%0A*+Ba%C5%9Fl%C4%B1k+a%C3%A7madan+%C3%B6nce+mutlaka+arama+fonksiyonunu+kullanarak+sorunuzun+daha+%C3%B6nce+cevaplan%C4%B1p+cevaplanmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+kontrol+etmelisin.+Bir+%C3%A7ok+sorunun+cevab%C4%B1na%2C+beklemek+zorunda+kalmadan+bu+%C5%9Fekilde+ula%C5%9Fabilirsin.%0A*+Destek+forumunda+sordu%C4%9Fun+sorular+%5BRobotistan.com%5D(https%3A%2F%2Fwww.robotistan.com%2F)%E2%80%99da+sat%C4%B1lan+%C3%BCr%C3%BCnler+ile+direkt+ilgili+olmal%C4%B1d%C4%B1r.+Aksi+takdirde+sorun+silinebilir.%0A*+Konu+ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+ve+sorunu%2C+a%C3%A7%C4%B1klay%C4%B1c%C4%B1+ve+yal%C4%B1n+bir+%C5%9Fekilde+tan%C4%B1mlayarak+a%C3%A7mal%C4%B1s%C4%B1n.%0A*+Her+sorun+i%C3%A7in+yaln%C4%B1zca+ve+yaln%C4%B1zca+1+adet+konu+a%C3%A7man+gerekmekte.+Yeni+bir+soru+i%C3%A7in+yeni+bir+ba%C5%9Fl%C4%B1k+a%C3%A7mal%C4%B1%2C+var+olan+ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+kullanmamal%C4%B1s%C4%B1n.%0A*+Ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+hen%C3%BCz+cevaplanmad%C4%B1ysa+l%C3%BCtfen+sab%C4%B1rl%C4%B1+ol+ve+ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1+uplama!+Ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1lara+d%C3%BC%C5%9Fse+de+mutlaka+cevaplanacakt%C4%B1r.%0A*+Ba%C5%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndaki+konu%C5%9Fmalar%C4%B1n+halka+a%C3%A7%C4%B1k+oldu%C4%9Funu+unutma!+Ki%C5%9Fisel+bilgilerini+bunu+g%C3%B6z+%C3%B6n%C3%BCnde+bulundurarak+payla%C5%9Fmal%C4%B1s%C4%B1n.%0A*+M%C3%BCstehcen%2C+baya%C4%9F%C4%B1%2C+%C5%9Fiddet+i%C3%A7eren%2C+rahats%C4%B1z+edici%2C+a%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1lay%C4%B1c%C4%B1%2C+provoke+edici%2C+kirli+bir+dil+kullanmaktan+ka%C3%A7%C4%B1n.+Arkada%C5%9F+canl%C4%B1s%C4%B1+bir+dil+kullanmaya+%C3%A7al%C4%B1%C5%9F.%0A*+Memnun+kald%C4%B1%C4%9F%C4%B1n+cevaplar%C4%B1+pozitif%2C+kalmad%C4%B1klar%C4%B1n%C4%B1+ise+negatif+puanla.+Size+daha+iyi+hizmet+verebilmek+i%C3%A7in+kendimizi+geli%C5%9Ftirmeye+devam+edece%C4%9Fiz.%0A*+Forum+kurallar%C4%B1na+uymad%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1+d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnd%C3%BC%C4%9F%C3%BCn+ba%C5%9Fl%C4%B1k+ve+yorumlar%C4%B1+%C5%9Eikayet+Et+butonunu+kullanarak+rapor+edebilirsin.

Neden böyle bir konu açma gereğinde bulunuyorsunuz ?