Merhaba sizin pacman oyunu kodlarını nereden alabilirim

videonun altındaki linlkten almıyorum yeni bir lin veya kodları atabilirmisiniz

Bir proje hakkında sürekli yeni konu oluşturmanıza gerek yok. Açtığınız konulardaki yazılarınızın anlaşılması zor. Kendinizi daha açıklayıcı bir şekilde ifade ederseniz çözüme daha çabuk ulaşırsınız.

Yapmak istediğiniz projenin açıklama kısmında kaynak kodları linki mevcut.

Ben kodlara ulaşamadığım için mesaj atmıştım ama ben zaten videonun altındaki kodlara ulaşamadığım için mesaj yazdım

Yav anlamıyormusun o linkten kodlara ulaşamıyorum yeni bir link veya kodların tamamını atarmısınız

Link kırık değil.

Lütfen bana sen link atarmısın buraya cevap yazıyosun ya he şimdi yazdığın cevap yerine ordaki link kopyala yapıştır madem kırık değil ben niye açamıyorum

pacman.ino

//Nokia 5110 LCD PacMan Game // By Robotistan

#include <LCD5110_Graph.h> //Ekran Kütüphanesi
#include <avr/pgmspace.h> //PacMan oyunu Kütüphanesi

#define RST 3  // RESET       //Ekran bağlantıları
#define CE 4  // CS
#define DC 5  // Data/Command
#define DIN 6  // MOSI
#define CLK 7  // SCK

LCD5110 myGLCD(CLK, DIN, DC, RST, CE); // LCD5110(SCK, MOSI, DC, RST, CS); //Ekran Pinleri

extern uint8_t SmallFont[];  //5110 ekranında kullanacağımız yazı fontunun küçük olması

const uint8_t pacman1[] PROGMEM={          //Pixel kordinatları
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x7E, 0x3E, 0x1C,  // 0x0010 (16) pixel
0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9,  // 0x0020 (32) pixel
0xF0, 0xE0, 0xC0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F,  // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pacman2[] PROGMEM={
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0x7C,  // 0x0010 (16) pixel
0x7C, 0x38, 0x20, 0x00, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xF9,  // 0x0020 (32) pixel
0xF9, 0xF0, 0xF0, 0xE0, 0xE0, 0xC0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F,  // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pacman3[] PROGMEM={
0x80, 0xE0, 0xF0, 0xF8, 0xFC, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFC,  // 0x0010 (16) pixel
0xF8, 0xF0, 0xE0, 0x80, 0x1F, 0x7F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,  // 0x0020 (32) pixel
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFB, 0xF9, 0x79, 0x19, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F,  // 0x0030 (48) pixel
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
};

const uint8_t pill[] PROGMEM={ //yem olduğu kısımı belirlemiş
0x0E, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x0E,
};
#define Width 84 //
#define Hight 48
#define Range 12

int FirstShotX , FirstShotY; //yakalama menzilini belirlemek
int PointX, PointY;
int delaytime;

void setup()
{
 /* LCD5110_Graph kitaplığı başlatma */
 myGLCD.InitLCD();
 myGLCD.setFont(SmallFont);
 randomSeed(analogRead(0));

 /* joyistic bağlatıları */
 FirstShotX = analogRead(A0);
 FirstShotY = analogRead(A1);

 /* joyistik merkezlemesi */
 PointX = 75;
 PointY = 20;

 /* joyistic bırakıldığına merkeze geçme zamanlaması */
 delaytime = 50;

 /* Başlangıç Ekran Görüntüsü */
 myGLCD.print("- ROBOTISTAN -", CENTER, 0);
 myGLCD.print("PACMAN", CENTER, 20);
 myGLCD.print("Arduino", CENTER, 40);
 myGLCD.update();
 delay(3000);

 /* Seri haberleşme başlatılıyor */
 Serial.begin(115200);
}

void loop()
{
 uint8_t* bm;

 for (int i=-20; i<84; i++)
 {
  myGLCD.clrScr();

  // PacMan karakteri
  switch(((i+20)/3) % 4)
  {
   case 0: bm=pacman1;
       break;
   case 1: bm=pacman2;
       break;
   case 2: bm=pacman3;
       break;
   case 3: bm=pacman2;
       break;
  }
  int sensorValueX = (analogRead(A0) - FirstShotX)*0.1 + 32;    //X ekseni aralığına karar veren 0.08 gibi, katsayıları değiştirebilirsiniz.
  int sensorValueY = (FirstShotY - analogRead(A1))*0.06 + 14;    //Y ekseni aralığına karar veren 0.04 gibi, katsayıları değiştirebilirsiniz.

  myGLCD.drawBitmap(sensorValueX, sensorValueY, bm, 20, 20);
  // Yemi yediğimizde rasgele biryere koyması
TX:
  if((sensorValueX-5 <= PointX && PointX <= sensorValueX+15) && (sensorValueY-3 <= PointY && PointY <= sensorValueY + 20))
  {
    PointX = random(0, 80);
    PointY = random(0, 43);
    goto TX;
  }
  else
   myGLCD.drawBitmap(PointX, PointY, pill, 5, 5);


  int j, someInt, flag = 0;
  for(j=2; j<9; j++)
  {
   someInt = digitalRead(j);    
   if(someInt == 0)
   {
    flag = 1;
    break;
   }
   }
   if(flag == 1)
   {
    Serial.println(i);
    switch(j)
    {
     case 2: Serial.println("--------> Button A");
         delaytime = 50;
         myGLCD.invert(true);
         break;
     case 3: Serial.println("--------> Button B");
         delaytime = 50;
         myGLCD.invert(false);
         break;
     default: break;
    }
    flag=0;
   }
  delay(delaytime);
  myGLCD.update();    // update and display the Bitmap
 }
}

Çok teşekkür ederim bu kodu istiyordum am kütüphaneleri indirmediğim için kod hata veriyor

arduino idenin son sürümünü kullanıyorum kütüphanede adafruitinkini gösteriyor onu denedim gene olmadı sen bana iki kütüphaneninde adını söylesen bende indirsem

Çok teşekkür ederim ben bir sorun daha olursa yazarım

bu seferde kütüphane eski sürüm gösteriyor kodlardada yanlışlık gösteriyor

Hata çıktısını veya ekran görüntüsünü gönderir misiniz.


Bu çıkıyor ve bir türlü Arduinoya yüklenmiyor

Kırmızı şeritin en sağındaki hata mesajını kopyalaya basarak metni kopyalayıp buraya gönderir misin.

Vallaha çok teşekkür ediyorum herşeyi hallettim Arduinoyada yükledim

1 Beğeni