Pico ile sıcaklık kontrol devresinde hata

Merhaba… NTC den almam gereken degerin ham halini okuyorum ve bunu celsius’a çevirmek için gerekli formülü girdiğimde ValueError: math domain error hatası alıyorum ilgili kod ve kodun tamamı aşağıda

Celsius = 1 / math.log((1 / (1023 / Deger - 1)) / BETA + 1 / 298.15) - 273.15

from machine import ADC, Pin
import math
import time

Led = Pin(2, Pin.OUT)
Ntc = ADC(28)

BETA = 3950

while True:
Deger = Ntc.read_u16()
Celsius = 1 / math.log((1 / (1023 / Deger - 1)) / BETA + 1 / 298.15) - 273.15
print(Celsius)
time.sleep(1)

Ntc.read fonksiyonu sonucu bir kontrol ediniz. Daha sonra ise logaritma fonksiyonuna verdiğiniz işlemin sonucu bir kontrol ediniz. Muhtemelen 0 ve daha küçük bir değer için logaritma almayan çalışıyor kodunuz. Formül gereği Deger değişkeninize 1’den büyük bir değer atanmalı…