Raspberry pi pico görüntü işleme

Raspberry pi pico ile opencv kütüphanesi kullanılabilir mi veya aynı görüntü işleme teknolojileri bu donanım ile nasıl kullanılır

Foruma hoş geldin çınar :slightly_smiling_face: . Raspberry pi pico da machine learning, tensorflow kullanılıyor ancak open cv kütüphanesinin kullananı görmedim ve kullanılabileceğini sanmıyorum.