Raspberry pi pico w oled ekran sorunu

Raspberry pi pico w artında sh1106 oled eranı kullanmaya çalıştığımda

Traceback (most recent call last):
File “”, line 15, in
File “sh1106.py”, line 173, in init
File “sh1106.py”, line 111, in init
File “sh1106.py”, line 116, in init_display
File “sh1106.py”, line 123, in poweron
File “sh1106.py”, line 178, in write_cmd
OSError: [Errno 5] EIO

hatası alıyorum yardımcı olabilir misiniz ?

from machine import I2C, ADC, Pin
from sh1106 import SH1106_I2C
import framebuf
import time

WIDTH = 128 # oled display width
HEIGHT = 64 # oled display height

i2c = I2C(0,scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=400000) # Init I2C using I2C0 defaults, SCL=Pin(GP9), SDA=Pin(GP8), freq=400000
print("I2C Address : "+hex(i2c.scan()[0]).upper()) # Display device address
print("I2C Configuration: "+str(i2c)) # Display I2C config

oled = SH1106_I2C(WIDTH, HEIGHT, i2c)

şeklinde tanımlıyorum.

bu hatayı bende alıyordum ve bağlantılardaki temasızlıkları giderdim hata düzeldi

rasperry pi picoda hangi pinlere taktın sda ve scl yi