Servo motor aynı kodlar farklı tepkiler alıyorum!

arduıno uno 5 6 adet servo motor çalıştırdım fakat anlamadığım bir sorun ile karşı karşıyayım.

Özet ile:

// Include the library
#include <Servo.h>

Servo myservo;

void setup() {
myservo.attach(9); // attach the servo to our servo object

myservo.write(90);
}
void loop() {
myservo.write(55);
delay(1000);

myservo.write(120);
delay(1000);

}

Bu kod:

Mg995 servo motor da hiç bir şekilde doğru çalışmıyor.
Sg-5010 servo da ise doğru komutlara gidiyor.

bunu sebebi ne olabilir örnek komutlar da aynı şekilde mg de çalışmıyor.